Nazwa zadania inwestycyjnego:

Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu na odcinku pomiędzy łącznicami węzła z drogą krajową nr 94

Tryb:

zaprojektuj i wybuduj

Prace przygotowawcze (koncepcja, PFU, decyzja środowiskowa, decyzja lokalizacyjna):

ogłoszenie przetargu: I kw. 2008

otwarcie ofert: II kw. 2008

rozpoczęcie realizacji: II kw. 2008

czas na realizację [miesięcy]: 5

koniec realizacji: III kw. 2008

Realizacja (relizacja projektu, robót budowlanych):

ogłoszenie przetargu: IV kw. 2008

otwarcie ofert: I kw. 2009

rozpoczęcie projektowania: I kw. 2009

rozpoczęcie realizacji: III kw. 2009

czas na realizację robót budowlanych [miesięcy]: 13,5

koniec realizacji robót budowlanych: II kw. 2010

Wartość brutto ogółem zgodnie z WPI [tysięcy PLN]:

7 525,0

Propozycja dofinansowania ze środków zewnętrznych:

RPO


Podane terminy i kwoty, w niektórych przypadkach mogą być korygowane.