Nazwa zadania inwestycyjnego:

Budowa drogi łączącej autostradę A4 z Portem Lotniczym we Wrocławiu

Tryb:

projekt - realizacja

Prace przygotowawcze (koncepcja, decyzja środowiskowa, decyzja lokalizacyjna, projekt budowlany):

ogłoszenie przetargu: realizowane przez inną jednostkę miejską

otwarcie ofert:

rozpoczęcie realizacji:

czas na realizację [miesięcy]:

koniec realizacji:

Realizacja (roboty budowlane):

ogłoszenie przetargu: I kw. 2009

otwarcie ofert: I kw. 2009

rozpoczęcie projektowania: II kw. 2009

rozpoczęcie realizacji: II kw. 2009

czas na realizację robót budowlanych [miesięcy]: 13

koniec realizacji robót budowlanych: II kw. 2010

Wartość brutto ogółem zgodnie z WPI [tysięcy PLN]:

10 000,0

Propozycja dofinansowania ze środków zewnętrznych:

RPO


Podane terminy i kwoty, w niektórych przypadkach mogą być korygowane.