Aktualności

2011
czerwiec16

Zestawienie ofert do postępowania ZP/28/PN/2011

Zestawienie ofert do przetargu na: "Opracowanie Koncepcji Programowo Przestrzennej oraz dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Dubois z ul. Drobnera".

2011
maj11

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/28/PN/2011

Opracowanie Koncepcji Programowo Przestrzennej oraz dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Dubois z ul. Drobnera".