Aktualności

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Budowa placu postojowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla autobusów MPK Wrocław przy ul. Obornickiej

Tryb:

zaprojektuj i wybuduj

Prace przygotowawcze (koncepcja, PFU, decyzja środowiskowa):

rozpoczęcie realizacji: III kw. 2013

czas na realizację [miesięcy]: 4

Realizacja (projekt budowlany i wykonawczy, roboty budowlane):

ogłoszenie przetargu: IV kw. 2013

otwarcie ofert: I kw. 2014

rozpoczęcie projektowania: I kw. 2014

rozpoczęcie realizacji: III kw. 2014

koniec realizacji robót budowlanych: I kw. 2015

Wartość brutto ogółem zgodnie z WPI [tysięcy PLN]:

23 887,0

Propozycja dofinansowania ze środków zewnętrznych:

środki własne miasta


Podane terminy i kwoty, w niektórych przypadkach mogą być korygowane.