Aktualności

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Połączenie ścieżki rowerowej w ulicy Grota-Roweckiego ze ścieżką w ul. Borowskiej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie ul. Borowskiej oraz wykonanie lewoskrętu w ul. Kukuczki we Wrocławiu

Tryb:

zaprojektuj i wybuduj

Prace przygotowawcze (koncepcja, PFU):

rozpoczęcie realizacji: I kw. 2014

czas na realizację [miesięcy]: 2

Realizacja (projekt budowlany i wykonawczy, roboty budowlane):

ogłoszenie przetargu: II kw. 2014

otwarcie ofert: II kw. 2014

rozpoczęcie projektowania: II kw. 2014

rozpoczęcie realizacji: III kw. 2014

koniec realizacji robót budowlanych: IV kw. 2014

Wartość brutto ogółem zgodnie z WPI [tysięcy PLN]:

800,0

Propozycja dofinansowania ze środków zewnętrznych:

środki własne miasta


Podane terminy i kwoty, w niektórych przypadkach mogą być korygowane.