Wiadomości - 2017

2017
maj23

Zamknięcie ul. Parafialnej

Od 28 maja 2017 roku planowane jest wyłączenie z ruchu ulicy Parafialnej na odcinku między skrzyżowaniem z ulicami Strachowskiego, Kutrzeby i Kurpiów a skrzyżowaniem z ul. Grota Roweckiego. Objazd w obu kierunkach ulicami Kurpiów i Grota Roweckiego. Na potrzeby objazdu dostosowana zostanie sygnalizacja świetlna. Dodatkowo nowa sygnalizacja świetlna ma kierować ruchem na skrzyżowaniu Kurpiów i Grota Roweckiego.
Trasą objazdu będą kursowały także autobusy 112 i 612.
Dojazd do posesji przy ul. Parafialnej ma być organizowany przez plac budowy, a ponadto dla ułatwienia obsługi Parafialnej przebudowana zostaje ul. Świt.
Przepraszamy za utrudnienia.

2017
maj17

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/7/PN/2017

„ Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap I”

Część 1:
Zadanie 1: 04160 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Grabiszyn;
Zadanie 2: 04250 - Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Kuźniki;

Część 2:
Zadanie 1: 04190 – Parking w rejonie skrzyżowania ulic: Kosmonautów – Boguszowska;
Zadanie 2: 04200 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji zbiorowej Kosmonautów - gen. Fieldorfa;

Część 3:
Zadanie 1: 04170 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Bardzka – Świeradowska;
Zadanie 2: 04240 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska – Karwińska;

Część 4:
04230 - Budowa parkingu „Parku i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska - Głubczycka;

więcej >>>

2017
maj11

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/6/PN/2017

04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu

więcej >>>

2017
kwiecień25

Godziny pracy w dniu 02.05.2017r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu 02.05.2017r. (wtorek) pracujemy do godziny 15:30.

2017
kwiecień24

Swojczycka – trzy dni utrudnień

Od godziny 0:00 (z poniedziałku na wtorek) 25 kwietnia 2017 roku przejazd ulicą Swojczycką w stronę centrum będzie odbywał się objazdem przez ulice Miłoszycką i Ludową. Od piątku 28 kwietnia planowane jest przywrócenie ruchu na zamkniętym odcinku jezdni. Powodem ograniczeń jest wymiana wadliwego elementu kanalizacji sanitarnej.
Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2017
kwiecień21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/46/PN/2016

03170 - Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu-etap I

więcej >>>

2017
kwiecień10

Od 15 kwietnia wracają do ruchu Swojczycka i Miłoszycka

W związku z dobiegającymi końca robotami kontraktu „Przebudowa ul. Miłoszyckiej we Wrocławiu” oraz zaawansowaniem, nie prowadzonego przez naszą firmę, zadania związanego z przebudową mostu Strachocińskiego, od soboty 15.04.2017 r. planowane jest przywrócenie ruchu na ul. Miłoszyckiej i zamkniętym fragmencie ul. Swojczyckiej.
Na swoje trasy w związku z powyższym powinny powrócić linie autobusowe 115, 118 oraz nocny autobus 259. Kursy zastępczej linii 718 zostaną zlikwidowane.
Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie.

więcej >>>

2017
kwiecień10

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/5/PN/2017

04120 – Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 8-16

więcej >>>

2017
kwiecień06

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/7/PN/2017

„ Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap I”

Część 1:
Zadanie 1: 04160 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Grabiszyn;
Zadanie 2: 04250 - Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Kuźniki;

Część 2:
Zadanie 1: 04190 – Parking w rejonie skrzyżowania ulic: Kosmonautów – Boguszowska;
Zadanie 2: 04200 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji zbiorowej Kosmonautów - gen. Fieldorfa;

Część 3:
Zadanie 1: 04170 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Bardzka – Świeradowska;
Zadanie 2: 04240 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska – Karwińska;

Część 4:
04230 - Budowa parkingu „Parku i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska - Głubczycka;

więcej >>>

2017
kwiecień06

Promocja na parkingu przy NFM jest kontynuowana

Miło nam poinformować, że na wniosek mieszkańców i użytkowników parkingu podziemnego przy NFM utrzymana zostaje promocyjna cena 2,50 zł za godzinę parkowania dla wnoszących opłatę przez aplikację moBilet lub sms-em. Uwaga! Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów dokonujących opłat przez urządzenia mobilne. Naliczanie opłat dokonywane jest co godzinę, a nie co 15 minut. Aplikacja do pobrania i warunki korzystania z niej na stronie: mobilet.pl W związku z licznymi pytaniami informujemy, że korzystający z tej formy wnoszenia opłat także bez trudu uzyskają fakturę VAT.
Przypominamy, że system parkingowy na wjeździe i wyjeździe rozpoznaje pojazdy zalogowane w systemie po numerach tablic rejestracyjnych – prosimy zadbać o ich czytelność. Okres trwania promocji do 30.06.2017.
Zapraszamy

więcej >>>

2017
kwiecień05

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/1/PN/2017

04040 – Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej – Poprawa nawierzchni ul. Dyrekcyjnej

więcej >>>

2017
kwiecień05

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/3/PN/2017

04270 Zadanie 1: Oświetlenie Parku Grabiszyńskiego we Wrocławiu;
04280 Zadanie 2: Oświetlenie Parku Tysiąclecia we Wrocławiu;
04290 Zadanie 3: Oświetlenie Parku Leśnickiego we Wrocławiu;
04300 Zadanie 4: Oświetlenie drogi do kościoła św. Jadwigi we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
kwiecień05

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/43/PN/2016 w zakresie Części 1

Przetarg nieogranicznony na:
04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu:
Część 1: Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej;
Część 2: Docelowa Organizacja Ruchu – oznakowanie poziome i pionowe;
Część 3: Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej – Poprawa nawierzchni ul. Dyrekcyjnej

więcej >>>

2017
marzec24

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/5/PN/2017

04120 – Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 8-16

więcej >>>

2017
marzec24

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/2/PN/2017

04120 – Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 8-16

więcej >>>

2017
marzec22

Zmiany na objeździe Swojczyckiej i Miłoszyckiej

Utrudnienia od 24.03.2017r. W ramach przebudowy ul. Miłoszyckiej od dniu 23.03.2017r. przewidziane jest układanie nawierzchni. W dniu 23.03.2017 ma być układana masa na odcinku ulicy Swojczyckiej, od ronda w kierunku centrum do Ludowej. Od 24.03.2017, od piątku, na tym odcinku, po nowej nawierzchni (warstwa wiążąca), będzie zorganizowany tymczasowy przejazd, zamiast funkcjonującego obecnie objazdu przez Miłoszycką i Ludową. W tym czasie, przez weekend, roboty przeniosą się na wyłączony z ruchu odcinek ulicy Miłoszyckiej, aby umożliwić w dniu 27.03.2017, poniedziałek, ułożenie warstwy ścieralnej. W nocy 27/28.03.2017 ponownie ma być przywrócony do ruchu tymczasowy objazd przez Ludową z Wojnowa w kierunku centrum, natomiast z centrum w kierunku Wojnowa ruch odbywać się będzie Swojczycką przez Ludową i Miłoszycką (tak jak przed podtopieniami).
Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2017
marzec21

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/2/PN/2017

04120 – Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 8-16

więcej >>>

2017
marzec14

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/3/PN/2017

04270 Zadanie 1: Oświetlenie Parku Grabiszyńskiego we Wrocławiu;
04280 Zadanie 2: Oświetlenie Parku Tysiąclecia we Wrocławiu;
04290 Zadanie 3: Oświetlenie Parku Leśnickiego we Wrocławiu;
04300 Zadanie 4: Oświetlenie drogi do kościoła św. Jadwigi we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
luty23

Awaryjna zmiana na objeździe Swojczyckiej i Miłoszyckiej

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Widawie i zagrożeniem dostępu do tymczasowej jezdni ulicy Ludowej (tzw. odcinek na międzywalu) w trybie awaryjnym zostaje, od dzisiaj do odwołania, zmieniona organizacja ruchu na objeździe ul. Miłoszyckiej. Przejazd w obu kierunkach będzie odbywał się przez ul. Swojczycką, Miłoszycką i Ludową (Ludową i Miłoszycką trzeba omijać wyłączony z ruchu fragment Swojczyckiej). Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2017
luty21

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/3/PN/2017

04270 Zadanie 1: Oświetlenie Parku Grabiszyńskiego we Wrocławiu;
04280 Zadanie 2: Oświetlenie Parku Tysiąclecia we Wrocławiu;
04290 Zadanie 3: Oświetlenie Parku Leśnickiego we Wrocławiu;
04300 Zadanie 4: Oświetlenie drogi do kościoła św. Jadwigi we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
luty21

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/1/PN/2017

04040 – Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej – Poprawa nawierzchni ul. Dyrekcyjnej

więcej >>>

2017
luty20

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/2/PN/2017

04120 – Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 8-16

więcej >>>

2017
luty17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/43/PN/2016

04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu:
Część 1: Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej;
Część 2: Docelowa Organizacja Ruchu – oznakowanie poziome i pionowe;
Część 3: Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej – Poprawa nawierzchni ul. Dyrekcyjnej

więcej >>>

2017
luty17

Zestawienie ofert do postępowania ZP/46/PN/2016

03170 - Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu-etap I

więcej >>>

2017
luty16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/50/PN/2016

03332 – „Wdrożenie rozwiązań zazielenienia placu Nowy Targ we Wrocławiu”.

więcej >>>

2017
luty15

Zestawienie ofert do postępowania ZP/48/PN/2016

„03940 Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego (zwanych dalej „opracowaniem” lub „dokumentacją”) oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (lub postanowienia o odmowie wszczęcia postepowania środowiskowego) i decyzji o pozwoleniu na budowę, a także sprawowanie nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia pn. „03940 – Budowa mostów Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu”

więcej >>>

2017
luty14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/47/PN/2016

Obsługa laboratoryjna robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych, kubaturowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych

więcej >>>

2017
luty03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/44/PN/2016

04150 Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (lub postanowienia o odmowie wszczęcia postepowania środowiskowego) i decyzji o pozwoleniu na budowę, a także sprawowania nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia pn. „04150 – Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu”

więcej >>>

2017
luty02

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/45/PN/2016

04140 Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego (zwanych dalej „opracowaniem” lub „dokumentacją”) oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (lub postanowienia o odmowie wszczęcia postepowania środowiskowego) i decyzji o pozwoleniu na budowę / ZRID, a także sprawowanie nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia pn. „04140 – Przebudowa ulicy Wilkszyńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 336 we Wrocławiu”

więcej >>>

2017
styczeń30

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/1/PN/2017

04040 – Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej – Poprawa nawierzchni ul. Dyrekcyjnej

więcej >>>

2017
styczeń18

Zestawienie ofert do postępowania ZP/50/PN/2016

03332 – „Wdrożenie rozwiązań zazielenienia placu Nowy Targ we Wrocławiu”.

więcej >>>

2017
styczeń12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/35/PN/2016

„02100 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i sprawowanie nadzoru autorskiego na potrzeby realizacji zadania ”02100 Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”

więcej >>>

2017
styczeń03

Godziny pracy w dniu 05.01.2017r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu 05.01.2017r. (czwartek) pracujemy od 7:30 do 13:00.