Wiadomości - 2017

2017
sierpień17

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/21/PN/2017

Wykonanie nasadzeń zieleni przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach kompensacji zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I”

więcej >>>

2017
sierpień11

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/22/PN/2017

Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: 04390 Poprawa nawierzchni ulicy Tarnogórskiej we Wrocławiu

więcej >>>

2017
sierpień07

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/18/PN/2017

04110 - Wykonanie robót budowlanych polegających na przełożeniu sieci ciepłowniczej 2xDn700 z zabytkowego Mostu Pomorskiego południowego nad Odrą pod dno rzeki z wykorzystaniem metody mikrotuneli wraz z budową komory startowej i komory odbiorczej we Wrocławiu

więcej >>>

2017
sierpień04

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/21/PN/2017

Wykonanie nasadzeń zieleni przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach kompensacji zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I”

więcej >>>

2017
sierpień04

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/20/PN/2017

04430 Budowa odcinka ul. Idzikowskiego od ul. Szybowcowej do ulicy Sterowcowej we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
sierpień04

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/6/PN/2017

04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu

więcej >>>

2017
sierpień04

Ruch wahadłowy na ulicy Średzkiej

W kolejne dwa weekendy, od godz. 6:00 rano w sobotę 5 sierpnia 2017r., do godzin wieczornych w niedzielę 6 sierpnia 2017r. oraz analogicznie w dniach 12-13 sierpnia 2017r., na ul. Średzkiej, w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Lutyńską, planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego. Powodem zwężeń są roboty związane z układaniem nawierzchni w miejscu budowanego połączenia ul. Średzkiej z powstającą obwodnicą Leśnicy.

Zwężenia będą wprowadzane okresowo. Na czas ich trwania ruchem będą kierowały osoby do tego uprawnione. Wykonawca dąży do tego by roboty przeprowadzić jak najszybciej. Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie i stosować się do poleceń obsługi.
Przepraszamy za utrudnienia.

2017
sierpień02

Zwężenia na skrzyżowaniu Jerzmanowskiej z Osiniecką, Płużną i Piołunową

W związku z realizacja zadania Budowa obwodnicy Leśnicy We Wrocławiu i związaną z tym przebudową układu drogowego na Jerzmanowie od soboty 5 sierpnia 2017r. planowane jest rozpoczęcie prac na skrzyżowaniu ulic Jerzmanowskiej z Osiniecką, Płużną i Piołunową. Rozpoczęcie robót oznacza wprowadzanie zwężeń jezdni i ruchu wahadłowego. Przejazd przez skrzyżowanie ul. Jerzmanowską będzie odbywał się po drodze tymczasowej. Ruchem na skrzyżowaniu będzie kierowała sygnalizacja świetlna.
Przepraszamy za utrudnienia prosimy zwracać uwagę na oznakowanie.

2017
lipiec27

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/10/PN/2017

„ Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap I”

Część 1:
Zadanie 1: 04160 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Grabiszyn;
Zadanie 2: 04250 - Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Kuźniki;

Część 2:
Zadanie 1: 04170 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Bardzka – Świeradowska;
Zadanie 2: 04240 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska – Karwińska;

Część 3:
04230 - Budowa parkingu „Parku i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska - Głubczycka;

więcej >>>

2017
sierpień04

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/6/PN/2017

04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu

więcej >>>

2017
lipiec27

Ruch wahadłowy na ulicy Średzkiej

W najbliższy weekend, od godz. 6:00 rano w sobotę 29 lipca 2017r., do godzin wieczornych w niedzielę 30 lipca 2017r., na ul. Średzkiej, w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Lutyńską, planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego. Powodem mogących powstać zwężeń są roboty związane z usuwaniem nawierzchni w miejscu budowanego połączenia ul. Średzkiej z powstającą obwodnicą Leśnicy.

Zwężenia będą wprowadzane okresowo. Na czas ich trwania ruchem będą kierowały osoby do tego uprawnione. Wykonawca dąży do tego by roboty przeprowadzić jak najszybciej. Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie i stosować się do poleceń obsługi.
Przepraszamy za utrudnienia.

2017
lipiec27

Godziny pracy w dniu 31.07.2017r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu 31.07.2017r. (poniedziałek) pracujemy do godziny 15:30.

2017
lipiec26

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/13/PN/2017

Przygotowanie wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami dla zadania nr 04140 pn. Przebudowa ul Wilkszyńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 336 we Wrocławiu i 04150 pn. Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu

więcej >>>

2017
lipiec18

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/17/PN/2017

Wykonanie nasadzeń zieleni wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach kompensacji zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I”

Część 1: Zadanie 1 dokumentacja projektowa, nasadzenia oraz elementy małej architektury przy ul. Konduktorskiej we Wrocławiu;

Część 2: Zadanie 2 dokumentacja projektowa i nasadzenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego od ul. Konduktorskiej do ul. Buforowej bocznej;

Część 3: Zadanie 3 nasadzenia przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
lipiec18

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/14/PN/2017

04090 - Budowa drogi łączącej autostradę A-4 z portem lotniczym (Oś Inkubacji) we Wrocławiu na odcinku od ul. Granicznej do ul. Rakietowej – Etap II

więcej >>>

2017
lipiec12

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/18/PN/2017

04110 - Wykonanie robót budowlanych polegających na przełożeniu sieci ciepłowniczej 2xDn700 z zabytkowego Mostu Pomorskiego południowego nad Odrą pod dno rzeki z wykorzystaniem metody mikrotuneli wraz z budową komory startowej i komory odbiorczej we Wrocławiu

więcej >>>

2017
lipiec10

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/10/PN/2017

„ Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap I”

Część 1:
Zadanie 1: 04160 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Grabiszyn;
Zadanie 2: 04250 - Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Kuźniki;

Część 2:
Zadanie 1: 04170 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Bardzka – Świeradowska;
Zadanie 2: 04240 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska – Karwińska;

Część 3:
04230 - Budowa parkingu „Parku i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska - Głubczycka;

więcej >>>

2017
lipiec07

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/17/PN/2017

Wykonanie nasadzeń zieleni wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach kompensacji zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I”

Część 1: Zadanie 1 dokumentacja projektowa, nasadzenia oraz elementy małej architektury przy ul. Konduktorskiej we Wrocławiu;

Część 2: Zadanie 2 dokumentacja projektowa i nasadzenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego od ul. Konduktorskiej do ul. Buforowej bocznej;

Część 3: Zadanie 3 nasadzenia przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
lipiec03

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/14/PN/2017

04090 - Budowa drogi łączącej autostradę A-4 z portem lotniczym (Oś Inkubacji) we Wrocławiu na odcinku od ul. Granicznej do ul. Rakietowej – Etap II

więcej >>>

2017
czerwiec22

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/13/PN/2017

Przygotowanie wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami dla zadania nr 04140 pn. Przebudowa ul Wilkszyńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 336 we Wrocławiu i 04150 pn. Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu

więcej >>>

2017
czerwiec12

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/9/PN/2017

04110 - Wykonanie robót budowlanych polegających na przełożeniu sieci ciepłowniczej 2xDn700 z zabytkowego Mostu Pomorskiego południowego nad Odrą pod dno rzeki z wykorzystaniem metody mikrotuneli wraz z budową komory startowej i komory odbiorczej we Wrocławiu

więcej >>>

2017
czerwiec12

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/12/PN/2017

Wykonanie nasadzeń zieleni wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach kompensacji zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I”

Część 1: Zadanie 1 dokumentacja projektowa, nasadzenia oraz elementy małej architektury przy ul. Konduktorskiej we Wrocławiu;

Część 2: Zadanie 2 dokumentacja projektowa i nasadzenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego od ul. Konduktorskiej do ul. Buforowej bocznej;

Część 3: Zadanie 3 nasadzenia przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
czerwiec09

Godzina na parkingu podziemnym przy NFM po 2,50 zł przez moBilet

Na parkingu podziemnym przy NFM do odwołania utrzymana zostaje promocyjna cena 2,50 zł za godzinę parkowania dla wnoszących opłatę przez aplikację moBilet lub sms-em. Uwaga! Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów dokonujących opłat przez urządzenia mobilne. Naliczanie opłat dokonywane jest co godzinę, a nie co 15 minut. Aplikacja do pobrania i warunki korzystania z niej na stronie: http://www.mobilet.pl/. W związku z licznymi pytaniami przypominamy, że korzystający z tej formy wnoszenia opłat także bez trudu uzyskają fakturę VAT.


Zapraszamy

2017
czerwiec09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/7/PN/2017

„ Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap I”

Część 1:
Zadanie 1: 04160 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Grabiszyn;
Zadanie 2: 04250 - Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Kuźniki;

Część 2:
Zadanie 1: 04190 – Parking w rejonie skrzyżowania ulic: Kosmonautów – Boguszowska;
Zadanie 2: 04200 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji zbiorowej Kosmonautów - gen. Fieldorfa;

Część 3:
Zadanie 1: 04170 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Bardzka – Świeradowska;
Zadanie 2: 04240 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska – Karwińska;

Część 4:
04230 - Budowa parkingu „Parku i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska - Głubczycka;

więcej >>>

2017
maj31

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/5/PN/2017

„04120 – Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 8-16”

więcej >>>

2017
maj31

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/10/PN/2017

„ Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap I”

Część 1:
Zadanie 1: 04160 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Grabiszyn;
Zadanie 2: 04250 - Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Kuźniki;

Część 2:
Zadanie 1: 04170 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Bardzka – Świeradowska;
Zadanie 2: 04240 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska – Karwińska;

Część 3:
04230 - Budowa parkingu „Parku i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska - Głubczycka;

więcej >>>

2017
maj30

Zamknięcie ul. Dyrekcyjnej

Od 3 czerwca 2017 roku planowane jest zamknięcie dla ruchu ul. Dyrekcyjnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Hubską/Suchą (relacje w kierunku ulic Hubska, Sucha i Pułaskiego pozostają drożne) do wjazdu na tymczasowy dworzec autobusowy. Objazd wyłączonego fragmentu drogi zostaje wyznaczony w obu kierunkach ulicami Suchą i Joannitów.
Autobusy 110, 125, 325, 900L i 910 jadące w kierunku Jagodna i Brochowa zostaną skierowane objazdem od skrzyżowania ulicy Dyrekcyjnej i Joannitów przez ulicę Joannitów i Suchą do ulicy Hubskiej. W kierunku przeciwnym trasa tych linii pozostanie bez zmian. Obecny tymczasowy przystanek autobusowy "Dworzec Autobusowy" zlokalizowany przy ulicy Dyrekcyjnej za skrzyżowaniem z ulicą Joannitów zostanie przeniesiony w tymczasową lokalizację na ulicę Suchą w pobliżu tymczasowego Dworca Autobusowego zlokalizowanego za budynkiem Dyrekcji PKP.
Przepraszamy za utrudnienia.

2017
maj23

Zamknięcie ul. Parafialnej

Od 28 maja 2017 roku planowane jest wyłączenie z ruchu ulicy Parafialnej na odcinku między skrzyżowaniem z ulicami Strachowskiego, Kutrzeby i Kurpiów a skrzyżowaniem z ul. Grota Roweckiego. Objazd w obu kierunkach ulicami Kurpiów i Grota Roweckiego. Na potrzeby objazdu dostosowana zostanie sygnalizacja świetlna. Dodatkowo nowa sygnalizacja świetlna ma kierować ruchem na skrzyżowaniu Kurpiów i Grota Roweckiego.
Trasą objazdu będą kursowały także autobusy 112 i 612.
Dojazd do posesji przy ul. Parafialnej ma być organizowany przez plac budowy, a ponadto dla ułatwienia obsługi Parafialnej przebudowana zostaje ul. Świt.
Przepraszamy za utrudnienia.

2017
maj17

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/7/PN/2017

„ Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap I”

Część 1:
Zadanie 1: 04160 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Grabiszyn;
Zadanie 2: 04250 - Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Kuźniki;

Część 2:
Zadanie 1: 04190 – Parking w rejonie skrzyżowania ulic: Kosmonautów – Boguszowska;
Zadanie 2: 04200 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji zbiorowej Kosmonautów - gen. Fieldorfa;

Część 3:
Zadanie 1: 04170 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Bardzka – Świeradowska;
Zadanie 2: 04240 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska – Karwińska;

Część 4:
04230 - Budowa parkingu „Parku i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska - Głubczycka;

więcej >>>

2017
maj11

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/6/PN/2017

04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu

więcej >>>

2017
kwiecień25

Godziny pracy w dniu 02.05.2017r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu 02.05.2017r. (wtorek) pracujemy do godziny 15:30.

2017
kwiecień24

Swojczycka – trzy dni utrudnień

Od godziny 0:00 (z poniedziałku na wtorek) 25 kwietnia 2017 roku przejazd ulicą Swojczycką w stronę centrum będzie odbywał się objazdem przez ulice Miłoszycką i Ludową. Od piątku 28 kwietnia planowane jest przywrócenie ruchu na zamkniętym odcinku jezdni. Powodem ograniczeń jest wymiana wadliwego elementu kanalizacji sanitarnej.
Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2017
kwiecień21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/46/PN/2016

03170 - Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu-etap I

więcej >>>

2017
kwiecień10

Od 15 kwietnia wracają do ruchu Swojczycka i Miłoszycka

W związku z dobiegającymi końca robotami kontraktu „Przebudowa ul. Miłoszyckiej we Wrocławiu” oraz zaawansowaniem, nie prowadzonego przez naszą firmę, zadania związanego z przebudową mostu Strachocińskiego, od soboty 15.04.2017 r. planowane jest przywrócenie ruchu na ul. Miłoszyckiej i zamkniętym fragmencie ul. Swojczyckiej.
Na swoje trasy w związku z powyższym powinny powrócić linie autobusowe 115, 118 oraz nocny autobus 259. Kursy zastępczej linii 718 zostaną zlikwidowane.
Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie.

więcej >>>

2017
kwiecień10

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/5/PN/2017

04120 – Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 8-16

więcej >>>

2017
kwiecień06

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/7/PN/2017

„ Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap I”

Część 1:
Zadanie 1: 04160 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Grabiszyn;
Zadanie 2: 04250 - Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Kuźniki;

Część 2:
Zadanie 1: 04190 – Parking w rejonie skrzyżowania ulic: Kosmonautów – Boguszowska;
Zadanie 2: 04200 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji zbiorowej Kosmonautów - gen. Fieldorfa;

Część 3:
Zadanie 1: 04170 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Bardzka – Świeradowska;
Zadanie 2: 04240 – Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska – Karwińska;

Część 4:
04230 - Budowa parkingu „Parku i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska - Głubczycka;

więcej >>>

2017
kwiecień06

Promocja na parkingu przy NFM jest kontynuowana

Miło nam poinformować, że na wniosek mieszkańców i użytkowników parkingu podziemnego przy NFM utrzymana zostaje promocyjna cena 2,50 zł za godzinę parkowania dla wnoszących opłatę przez aplikację moBilet lub sms-em. Uwaga! Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów dokonujących opłat przez urządzenia mobilne. Naliczanie opłat dokonywane jest co godzinę, a nie co 15 minut. Aplikacja do pobrania i warunki korzystania z niej na stronie: mobilet.pl W związku z licznymi pytaniami informujemy, że korzystający z tej formy wnoszenia opłat także bez trudu uzyskają fakturę VAT.
Przypominamy, że system parkingowy na wjeździe i wyjeździe rozpoznaje pojazdy zalogowane w systemie po numerach tablic rejestracyjnych – prosimy zadbać o ich czytelność. Okres trwania promocji do 30.06.2017.
Zapraszamy

więcej >>>

2017
kwiecień05

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/1/PN/2017

04040 – Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej – Poprawa nawierzchni ul. Dyrekcyjnej

więcej >>>

2017
kwiecień05

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/3/PN/2017

04270 Zadanie 1: Oświetlenie Parku Grabiszyńskiego we Wrocławiu;
04280 Zadanie 2: Oświetlenie Parku Tysiąclecia we Wrocławiu;
04290 Zadanie 3: Oświetlenie Parku Leśnickiego we Wrocławiu;
04300 Zadanie 4: Oświetlenie drogi do kościoła św. Jadwigi we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
kwiecień05

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/43/PN/2016 w zakresie Części 1

Przetarg nieogranicznony na:
04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu:
Część 1: Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej;
Część 2: Docelowa Organizacja Ruchu – oznakowanie poziome i pionowe;
Część 3: Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej – Poprawa nawierzchni ul. Dyrekcyjnej

więcej >>>

2017
marzec24

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/5/PN/2017

04120 – Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 8-16

więcej >>>

2017
marzec24

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/2/PN/2017

04120 – Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 8-16

więcej >>>

2017
marzec22

Zmiany na objeździe Swojczyckiej i Miłoszyckiej

Utrudnienia od 24.03.2017r. W ramach przebudowy ul. Miłoszyckiej od dniu 23.03.2017r. przewidziane jest układanie nawierzchni. W dniu 23.03.2017 ma być układana masa na odcinku ulicy Swojczyckiej, od ronda w kierunku centrum do Ludowej. Od 24.03.2017, od piątku, na tym odcinku, po nowej nawierzchni (warstwa wiążąca), będzie zorganizowany tymczasowy przejazd, zamiast funkcjonującego obecnie objazdu przez Miłoszycką i Ludową. W tym czasie, przez weekend, roboty przeniosą się na wyłączony z ruchu odcinek ulicy Miłoszyckiej, aby umożliwić w dniu 27.03.2017, poniedziałek, ułożenie warstwy ścieralnej. W nocy 27/28.03.2017 ponownie ma być przywrócony do ruchu tymczasowy objazd przez Ludową z Wojnowa w kierunku centrum, natomiast z centrum w kierunku Wojnowa ruch odbywać się będzie Swojczycką przez Ludową i Miłoszycką (tak jak przed podtopieniami).
Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2017
marzec21

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/2/PN/2017

04120 – Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 8-16

więcej >>>

2017
marzec14

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/3/PN/2017

04270 Zadanie 1: Oświetlenie Parku Grabiszyńskiego we Wrocławiu;
04280 Zadanie 2: Oświetlenie Parku Tysiąclecia we Wrocławiu;
04290 Zadanie 3: Oświetlenie Parku Leśnickiego we Wrocławiu;
04300 Zadanie 4: Oświetlenie drogi do kościoła św. Jadwigi we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
luty23

Awaryjna zmiana na objeździe Swojczyckiej i Miłoszyckiej

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Widawie i zagrożeniem dostępu do tymczasowej jezdni ulicy Ludowej (tzw. odcinek na międzywalu) w trybie awaryjnym zostaje, od dzisiaj do odwołania, zmieniona organizacja ruchu na objeździe ul. Miłoszyckiej. Przejazd w obu kierunkach będzie odbywał się przez ul. Swojczycką, Miłoszycką i Ludową (Ludową i Miłoszycką trzeba omijać wyłączony z ruchu fragment Swojczyckiej). Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2017
luty21

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/3/PN/2017

04270 Zadanie 1: Oświetlenie Parku Grabiszyńskiego we Wrocławiu;
04280 Zadanie 2: Oświetlenie Parku Tysiąclecia we Wrocławiu;
04290 Zadanie 3: Oświetlenie Parku Leśnickiego we Wrocławiu;
04300 Zadanie 4: Oświetlenie drogi do kościoła św. Jadwigi we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
luty21

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/1/PN/2017

04040 – Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej – Poprawa nawierzchni ul. Dyrekcyjnej

więcej >>>

2017
luty20

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/2/PN/2017

04120 – Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 8-16

więcej >>>

2017
luty17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/43/PN/2016

04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu:
Część 1: Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej;
Część 2: Docelowa Organizacja Ruchu – oznakowanie poziome i pionowe;
Część 3: Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej – Poprawa nawierzchni ul. Dyrekcyjnej

więcej >>>

2017
luty17

Zestawienie ofert do postępowania ZP/46/PN/2016

03170 - Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu-etap I

więcej >>>

2017
luty16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/50/PN/2016

03332 – „Wdrożenie rozwiązań zazielenienia placu Nowy Targ we Wrocławiu”.

więcej >>>

2017
luty15

Zestawienie ofert do postępowania ZP/48/PN/2016

„03940 Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego (zwanych dalej „opracowaniem” lub „dokumentacją”) oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (lub postanowienia o odmowie wszczęcia postepowania środowiskowego) i decyzji o pozwoleniu na budowę, a także sprawowanie nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia pn. „03940 – Budowa mostów Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu”

więcej >>>

2017
luty14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/47/PN/2016

Obsługa laboratoryjna robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych, kubaturowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych

więcej >>>

2017
luty03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/44/PN/2016

04150 Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (lub postanowienia o odmowie wszczęcia postepowania środowiskowego) i decyzji o pozwoleniu na budowę, a także sprawowania nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia pn. „04150 – Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu”

więcej >>>

2017
luty02

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/45/PN/2016

04140 Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego (zwanych dalej „opracowaniem” lub „dokumentacją”) oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (lub postanowienia o odmowie wszczęcia postepowania środowiskowego) i decyzji o pozwoleniu na budowę / ZRID, a także sprawowanie nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia pn. „04140 – Przebudowa ulicy Wilkszyńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 336 we Wrocławiu”

więcej >>>

2017
styczeń30

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/1/PN/2017

04040 – Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej – Poprawa nawierzchni ul. Dyrekcyjnej

więcej >>>

2017
styczeń18

Zestawienie ofert do postępowania ZP/50/PN/2016

03332 – „Wdrożenie rozwiązań zazielenienia placu Nowy Targ we Wrocławiu”.

więcej >>>

2017
styczeń12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/35/PN/2016

„02100 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i sprawowanie nadzoru autorskiego na potrzeby realizacji zadania ”02100 Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”

więcej >>>

2017
styczeń03

Godziny pracy w dniu 05.01.2017r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu 05.01.2017r. (czwartek) pracujemy od 7:30 do 13:00.