Wiadomości - 2017

2017
marzec24

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/5/PN/2017

04120 – Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 8-16

więcej >>>

2017
marzec24

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/2/PN/2017

04120 – Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 8-16

więcej >>>

2017
marzec22

Zmiany na objeździe Swojczyckiej i Miłoszyckiej

Utrudnienia od 24.03.2017r. W ramach przebudowy ul. Miłoszyckiej od dniu 23.03.2017r. przewidziane jest układanie nawierzchni. W dniu 23.03.2017 ma być układana masa na odcinku ulicy Swojczyckiej, od ronda w kierunku centrum do Ludowej. Od 24.03.2017, od piątku, na tym odcinku, po nowej nawierzchni (warstwa wiążąca), będzie zorganizowany tymczasowy przejazd, zamiast funkcjonującego obecnie objazdu przez Miłoszycką i Ludową. W tym czasie, przez weekend, roboty przeniosą się na wyłączony z ruchu odcinek ulicy Miłoszyckiej, aby umożliwić w dniu 27.03.2017, poniedziałek, ułożenie warstwy ścieralnej. W nocy 27/28.03.2017 ponownie ma być przywrócony do ruchu tymczasowy objazd przez Ludową z Wojnowa w kierunku centrum, natomiast z centrum w kierunku Wojnowa ruch odbywać się będzie Swojczycką przez Ludową i Miłoszycką (tak jak przed podtopieniami).
Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2017
marzec21

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/2/PN/2017

04120 – Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 8-16

więcej >>>

2017
marzec14

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/3/PN/2017

04270 Zadanie 1: Oświetlenie Parku Grabiszyńskiego we Wrocławiu;
04280 Zadanie 2: Oświetlenie Parku Tysiąclecia we Wrocławiu;
04290 Zadanie 3: Oświetlenie Parku Leśnickiego we Wrocławiu;
04300 Zadanie 4: Oświetlenie drogi do kościoła św. Jadwigi we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
luty23

Awaryjna zmiana na objeździe Swojczyckiej i Miłoszyckiej

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Widawie i zagrożeniem dostępu do tymczasowej jezdni ulicy Ludowej (tzw. odcinek na międzywalu) w trybie awaryjnym zostaje, od dzisiaj do odwołania, zmieniona organizacja ruchu na objeździe ul. Miłoszyckiej. Przejazd w obu kierunkach będzie odbywał się przez ul. Swojczycką, Miłoszycką i Ludową (Ludową i Miłoszycką trzeba omijać wyłączony z ruchu fragment Swojczyckiej). Przepraszamy za utrudnienia.

więcej >>>

2017
luty21

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/3/PN/2017

04270 Zadanie 1: Oświetlenie Parku Grabiszyńskiego we Wrocławiu;
04280 Zadanie 2: Oświetlenie Parku Tysiąclecia we Wrocławiu;
04290 Zadanie 3: Oświetlenie Parku Leśnickiego we Wrocławiu;
04300 Zadanie 4: Oświetlenie drogi do kościoła św. Jadwigi we Wrocławiu.

więcej >>>

2017
luty21

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp do postępowania ZP/1/PN/2017

04040 – Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej – Poprawa nawierzchni ul. Dyrekcyjnej

więcej >>>

2017
luty20

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/2/PN/2017

04120 – Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 8-16

więcej >>>

2017
luty17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/43/PN/2016

04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu:
Część 1: Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej;
Część 2: Docelowa Organizacja Ruchu – oznakowanie poziome i pionowe;
Część 3: Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej – Poprawa nawierzchni ul. Dyrekcyjnej

więcej >>>

2017
luty17

Zestawienie ofert do postępowania ZP/46/PN/2016

03170 - Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu-etap I

więcej >>>

2017
luty16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/50/PN/2016

03332 – „Wdrożenie rozwiązań zazielenienia placu Nowy Targ we Wrocławiu”.

więcej >>>

2017
luty15

Zestawienie ofert do postępowania ZP/48/PN/2016

„03940 Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego (zwanych dalej „opracowaniem” lub „dokumentacją”) oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (lub postanowienia o odmowie wszczęcia postepowania środowiskowego) i decyzji o pozwoleniu na budowę, a także sprawowanie nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia pn. „03940 – Budowa mostów Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu”

więcej >>>

2017
luty14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/47/PN/2016

Obsługa laboratoryjna robót budowlanych na obiektach drogowych, mostowych, kubaturowych i torowiskach dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych

więcej >>>

2017
luty03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/44/PN/2016

04150 Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (lub postanowienia o odmowie wszczęcia postepowania środowiskowego) i decyzji o pozwoleniu na budowę, a także sprawowania nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia pn. „04150 – Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu”

więcej >>>

2017
luty02

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/45/PN/2016

04140 Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego (zwanych dalej „opracowaniem” lub „dokumentacją”) oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (lub postanowienia o odmowie wszczęcia postepowania środowiskowego) i decyzji o pozwoleniu na budowę / ZRID, a także sprawowanie nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia pn. „04140 – Przebudowa ulicy Wilkszyńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 336 we Wrocławiu”

więcej >>>

2017
styczeń30

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/1/PN/2017

04040 – Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej – Poprawa nawierzchni ul. Dyrekcyjnej

więcej >>>

2017
styczeń18

Zestawienie ofert do postępowania ZP/50/PN/2016

03332 – „Wdrożenie rozwiązań zazielenienia placu Nowy Targ we Wrocławiu”.

więcej >>>

2017
styczeń12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/35/PN/2016

„02100 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i sprawowanie nadzoru autorskiego na potrzeby realizacji zadania ”02100 Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”

więcej >>>

2017
styczeń03

Godziny pracy w dniu 05.01.2017r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu 05.01.2017r. (czwartek) pracujemy od 7:30 do 13:00.