Inwestycje

Inwestycje realizowane

 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnegoNumer
projektu
1Przebudowa ul. Krupniczej03460
2Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu03570
3Przebudowa układu drogowego oraz infrastruktury podziemnej i naziemnej w rejonie wiaduktu kolejowego przy ul. Starogroblowej we Wrocławiu03610
4Budowa ul. Racławickiej we Wrocławiu – etap I (kanał deszczowy) i etap II 03630
5Budowa placu postojowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla autobusów MPK Wrocław przy ul. Obornickiej 03780
6Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi Krajowej nr 94 we Wrocławiu w zakresie budowy skrzyżowania z Trasą Targową wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury na potrzeby skomunikowania układu drogowego z osiedlem Nowe Żerniki (WUWA 2) - Część nr 1 Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi Krajowej nr 94 we Wrocławiu w zakresie budowy skrzyżowania z Trasą Targową wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury 03730
7Przebudowa ul. Okulickiego od ul. Przedwiośnie do ul. Odolanowskiej ze skrzyżowaniami i pętlą autobusową oraz budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej we Wrocławiu03810
8Rozbudowa ul. Rudolfa Weigla we Wrocławiu na odcinku od wjazdu na teren Szpitala Wojskowego do ul. Spiskiej oraz ul. Spiskiej od ul. R. Weigla do wjazdu na teren ASK przy ul. Borowskiej we Wrocławiu wraz z budową parkingu przy ul. R. Weigla03930
9Budowa łącznika ul. Gorlickiej od projektowanego ronda w ul. Krzywoustego do skrzyżowania ul. Gorlickiej z ul. Mulicką03511
10Przebudowa ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu na odcinku od cmentarza do mostu na rzece Ślęza w zakresie dróg i sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego wraz z przebudową torowiska tramwajowego w ul. Grabiszyńskiej na odcinku od pętli tramwajowej03830
11Przebudowa wiaduktu w ul. Chociebuskiej we Wrocławiu03850

Inwestycje zrealizowane

 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnegoNumer
projektu
1Przebudowa ul. Królewieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu po północnej stronie Stadionu Piłkarskiego Euro 201201011
2Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu od ul. Królewieckiej do północnej łącznicy węzła z drogą krajową nr 9401021
3Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu na odcinku pomiędzy łącznicami węzła z drogą krajową nr 9401022
4Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu EURO 2012 - węzeł "Stadion EURO 2012"01030
5Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślęzą wraz z budową kładek01320
6Budowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Świeradowskiej /na odcinku od krańcówki tramwajowej w rejonie ul. Działkowej do ul.Krynickiej/ wraz z zasilaniem020612
7Przebudowa ul. Grabiszyńskiej od ul. Pereca do pl. Srebrnego020621
8Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I02070
9Przebudowa ul. Świeradowskiej02310
10Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS wraz z przebudową torowiska w ul. Glinianej i ul. Borowskiej od ul. Hubskiej do ul. Peronowej we Wrocławiu oraz Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Pięknej do ul. Kamiennej we Wrocławiu
a) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS wraz z przebudową torowiska w ul. Glinianej i ul. Borowskiej od ul. Hubskiej do ul. Peronowej we Wrocławiu
b) Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Pięknej do ul. Kamiennej we Wrocławiu
02066
11Przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na Ostatnim Groszu we Wrocławiu w zakresie:
Zadanie 1 - przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od pl. Strzegomskiego do ul. Zachodniej
Zadanie 2 - przebudowa peronów przystankowych oraz ich integracja z przystankami autobusowymi na zachodnim wlocie placu Jana Pawła II (od strony ul. Sokolniczej)
02067
12Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I02120
13Przebudowa ul. Kosmonautów w ciagu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu02140
14Przebudowa ul. Grabiszyńskiej od ul. Pereca do Pl. Srebrnego02300
15Przebudowa ul. Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do al. Armii Krajowej03150
16Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu03160
17Przebudowa odcinków ul. Strońskiej i Piławskiej wraz z łącznikiem03180
18Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu03190
19Regulacja rzeki Brochówki i rowu BR-1203400
20Remont estakad na Placu Społecznym we Wrocławiu03480
21Przebudowa torowiska w ul. Pułaskiego wraz z remontem jezdni i chodników03440
22Przebudowa ul. Awicenny na odcinku od ul. Wiejskiej do torów kolejowych we Wrocławiu03500
23Budowa wału przeciwpowodziowego dla osiedla Kozanów we Wrocławiu03520
24Realizacja zadania Wykonanie zabezpieczenia wykopu pod planowane centrum handlowe Maślice we Wrocławiu03590
25Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II02050
26Budowa fragmentu połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka - Na Ostatnim
Groszu ze Stadionem EURO 2012 przez osiedle Kozanów - odcinek od przecięcia ul. Pilczyckiej do krańcówki przy planowanym Stadionie
01012
27Budowa skrzyżowania ul. Drzymały z ul. Królewiecką01024
28Budowa nowej stacji zasilania na potrzeby Trasy Średnicowej Wschód - Południowy Zachód - stacja prostownikowa - Fiołkowa020622
29Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO przez osiedle Kozanów
Stacja zasilania "Milenijna"
Stacja zasilania "Dworska"
02063
30Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem na południe od drogi krajowej nr 94 pomiędzy rzeką Ślęzą a linią kolejową01040
31Organizacja ruchu na czas EURO 201201430
32Budowa Łącznika Żmigrodzkiego03242
33Budowa ul. Racławickiej - zadanie 2 - prace przygotowawcze03260
34Budowa parkingu podziemnego pod pl. Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu03330
35Przebudowa ul. Jana Ewangelisty Purkyniego na odcinku od ul. Ks. Wincentego Kraińskiego do pl. Powstańców Warszawy03690
36Poprawa nawierzchni w ul. Kochanowskiego - kierunek wyjazd z miasta od ul. Różyckiego do Mostów Jagiellońskich03740
37Przebudowa ulicy Kutrzeby na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strachowskiego do granicy miasta Wrocławia03580
38Przebudowa ul. Zwycięskiej od Agrestowej do Karkonoskiej03340
39Remont ulicy Przyjaźni03380
40Rozbudowa ul. B. Krzywoustego na odc. od al. Jana III Sobieskiego do ul. Kiełczowskiej - zad. 2 wraz z zagospodarowaniem rynku Psiego Pola03510
41Poszerzenie ul. Karkonoskiej03370
42Przebudowa ul. Krupniczej03460
43Przebudowa ul. M. Skłodowskiej - Curie od ul. Cypriana Kamila Norwida do Mostu Zwierzynieckiego we Wrocławiu03600
44Przebudowa ul. Mińskiej od ul. Tyrmanda do ul. Zagony we Wrocławiu03540
45Połączenie ścieżki rowerowej w ulicy Grota-Roweckiego ze ścieżką w ul. Borowskiej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie ul. Borowskiej oraz wykonanie lewoskrętu w ul. Kukuczki we Wrocławiu03860
46Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Prusa do Piastowskiej wraz z remontem od ul. Wyszyńskiego do ul. Prusa03790
47Poprawa nawierzchni w ul. Wyszyńskiego od ul. Nowowiejskiej do ul. Mosbacha03840

Inwestycje przewidziane do realizacji

 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnegoNumer
 projektu 
1Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu etap I - Zad. 7.5 Wyposażenie przystanków tramwajowych na nowych odcinkach Tramwaju Plus02068
2Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap II02080
3Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu02090
4Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim Euro 2012 w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu02100
5Budowa drogi łączącej autostradę A4 z Portem Lotniczym we Wrocławiu02130
6Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu03170
7Budowa łącznika ul. Krzywoustego z ul. Litewską - prace przygotowawcze03270
8Przebudowa ul. Popowickiej, ul. Starogroblowej i Długiej03280
9Budowa łącznika ulic Parafialna - Buforowa03350
11Przebudowa ul. Miłoszyckiej03470
12Przebudowa skrzyżowania ul. Dubois z ul. Drobnera03490
13Nowe zagospodarowanie Placu Społecznego we Wrocławiu03530
15Przebudowa basenu kąpielowego przy ul. Wejherowskiej we Wrocławiu wraz z elementami zagospodarowania terenu03750
16Budowa infrastruktury drogowej wzdłuż ulicy Marszowickiej we Wrocławiu03870