Parking Podziemny przy Narodowym Forum Muzyki

Szanowni Państwo,

Służby WI Sp.z o.o. przez całą dobę przyjmują zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Parkingu Podziemnego przy Narodowym Forum Muzyki, w szczególności spraw:

  • zachowań niezgodnych z Regulaminem parkingu;
  • wszelkich dysfunkcji i zaobserwowanych nieprawidłowości w funkcjonowaniu parkingu lub podmiotów odpowiedzialnych za ochronę, sprzątanie;
  • miejsc wymagających uprzątnięcia;
  • uszkodzonych lub zanieczyszczonych elementów infrastruktury miejskiej lub braków wyposażenia;
  • awarii lub zanieczyszczeń oświetlenia – brak oświetlenia, uszkodzone punkty oświetleniowe;
  • braku lub niewłaściwego oznakowania;
  • innych nieprawidłowości w obrębie parkingu wymagających interwencji służb miejskich lub zarządzającego parkingiem z wyłączeniem zdarzeń, przy których konieczne jest natychmiastowe działanie służb interwencyjnych (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe) – tu prosimy o zgłaszanie bezpośrednio do odpowiedniej służby.

Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane służbom Miasta Wrocław realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi Miasto Wrocław ma zawarte stosowne umowy.


email: parking@wi.wroc.pl

Uwaga! Powyższy adres służy wyłącznie do przyjmowania zgłoszeń, więc odpowiedzi na ewentualne pytania mogą być udzielane jedynie w tym zakresie i tylko w ramach działań zawierających się w kompetencjach spółki WI.