ZP/14/PN/2017

Przetarg nieograniczony na:
04090 - Budowa drogi łączącej autostradę A-4 z portem lotniczym (Oś Inkubacji) we Wrocławiu na odcinku od ul. Granicznej do ul. Rakietowej – Etap II

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. CZĘŚĆ I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
  3. CZĘŚĆ II Wzór umowy
  4. CZĘŚĆ III Opis Przedmiotu Zamówienia
  5. Wzór Kosztorysów ofertowych – Załącznik nr 7 do IDW
  6. Załączniki do IDW – wersja edytowalna
  7. Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia