ZP/17/PN/2017

Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie nasadzeń zieleni wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach kompensacji zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I”

Część 1: Zadanie 1 dokumentacja projektowa, nasadzenia oraz elementy małej architektury przy ul. Konduktorskiej we Wrocławiu;

Część 2: Zadanie 2 dokumentacja projektowa i nasadzenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego od ul. Konduktorskiej do ul. Buforowej bocznej;

Część 3: Zadanie 3 nasadzenia przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. CZĘŚĆ I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
  3. CZĘŚĆ II Wzór umowy dla Części 1, 2 i 3
  4. CZĘŚĆ III Opisy Przedmiotu zamówienia (OPZ) dla części 1,2 i 3
  5. Załączniki do OPZ
  6. Załączniki do IDW – wersja edytowalna