ZP/20/PN/2017

Przetarg nieograniczony na:
04430 Budowa odcinka ul. Idzikowskiego od ul. Szybowcowej do ulicy Sterowcowej we Wrocławiu.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. CZĘŚĆ I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
  3. CZĘŚĆ II Wzór umowy
  4. CZĘŚĆ III Program Funkcjonalno-Użytkowy
  5. Załączniki do OPZ
  6. Załączniki do IDW – wersja edytowalna