ZP/21/PN/2017

Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie nasadzeń zieleni przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach kompensacji zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I”

2017.08.17 - Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

2017.09.15 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty