ZP/21/PN/2017

Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie nasadzeń zieleni przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach kompensacji zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I”

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. CZĘŚĆ I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
  3. CZĘŚĆ II Wzór umowy
  4. CZĘŚĆ III Opisy Przedmiotu zamówienia (OPZ)
  5. Załączniki do OPZ
  6. Załączniki do IDW – wersja edytowalna