ZP/22/PN/2017

Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: 04390 Poprawa nawierzchni ulicy Tarnogórskiej we Wrocławiu

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. CZĘŚĆ I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
  3. CZĘŚĆ II Wzór umowy
  4. CZĘŚĆ III Opis Przedmiotu zamówienia (OPZ)
  5. Załączniki do OPZ
  6. Załączniki do IDW – wersja edytowalna