ZP/22/PN/2017

Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: 04390 Poprawa nawierzchni ulicy Tarnogórskiej we Wrocławiu