Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

ZP/32/PN/2016

Przetarg nieograniczony na:
03170 Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu pn. „Przebudowa ulicy Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I” niezbędnej do efektywnego zaaplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa, Poddziałanie nr 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF