Aktualności

2011
styczeń26

Podpisanie kontraktu na budowę nowego połączenia tramwajowego przez ul. Pilczycką

Budowa fragmentu połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka-Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO 2012 przez osiedle Kozanów ma już wykonawców. Najważniejsze elementy tego zadania będą realizowały dwa konsorcja PD Ziajka Zbigniew z PRO-Tra Building Sp. z o.o., ZRT Katowice S.A., Dolbud ZRB i Zakład Torowy Sp. z o.o. oraz PD Drobud Sp. z o.o., KZN Bieżanów Sp. z o.o. i ELEKTROTIM S.A.

Cały kontrakt ma być zrealizowany do marca 2012 roku. Pierwsze prace już się rozpoczęły. Planowana linia będzie biegła od skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu przez ul. Millenijną, osiedle Kozanów do stadionu przy ul. Śląskiej. Przed skrzyżowanim z Dokerską torowisko rozwidli się na dwie osobne nitki. Jedna będzie kończyła się krańcówka za ul. Ignuta, druga doprowadzone będzie pod stadion.

Całość prac, aby przyśpieszyć ich realizację, została podzielona na cztery zadania:

  1. budowa torów od skrzyżowania Legnicka – Na Ostatnim Groszu, przez krzyżówkę Milenijna/Pilczycka i wzdłuż Pilczyckiej na Kozanów (dodatkowo poszerzenie ul. Pilczyckiej na odcinku ok. 700 m. od Milenijnej do kościoła św. Jadwigi
  2. budowa torów do skrzyżowania Kozanowskiej Pilczyckiej z Gwarecką
  3. budowa torów od skrzyżowania Pilczyckiej z Gwarecką do stadionu
  4. budowa awaryjnego toru technicznego między krańcówką na Ignuta a skrzyżowaniem Pilczyckiej z Gwarecką

Łącznie powstanie ok. 4 km torów.

Cała inwestycja to koszt około 105 mln zł.

2010
listopad25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I w zakresie: Zad 1.4. Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka-Na Ostatnim Groszu za Stadionem EURO przez osiedle Kozanów.

2008
grudzień12

Wizualizacje

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Budowa fragmentu połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO 2012 przez osiedle Kozanów - odcinek od przecięcia ul. Pilczyckiej do krańcówki przy planowanym Stadionie /część zadania 1.4.10/

Tryb:

zaprojektuj i wybuduj

Realizacja (relizacja projektu, robót budowlanych):

ogłoszenie przetargu: I kw. 2009

otwarcie ofert: I kw. 2009

rozpoczęcie projektowania: II kw. 2009

rozpoczęcie realizacji: III kw. 2009

czas na realizację robót budowlanych [miesięcy]: 7

koniec realizacji robót budowlanych: II kw. 2010

Wartość brutto ogółem zgodnie z WPI [tysięcy PLN]:

6 200,0

Propozycja dofinansowania ze środków zewnętrznych:

POIiŚ


Podane terminy i kwoty, w niektórych przypadkach mogą być korygowane.