Aktualności

2008
grudzień12

Wizualizacje

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu od ul. Królewieckiej do północnej łącznicy węzła z drogą krajową nr 94

Tryb:

projekt - realizacja

Prace przygotowawcze (koncepcja, decyzja środowiskowa, decyzja lokalizacyjna, projekt budowlany):

rozpoczęcie realizacji: II kw. 2008

czas na realizację [miesięcy]: 4

koniec realizacji: III kw. 2008

Realizacja (roboty budowlane):

ogłoszenie przetargu: I kw. 2009

otwarcie ofert: II kw. 2009

rozpoczęcie realizacji: III kw. 2009

czas na realizację robót budowlanych [miesięcy]: 7

koniec realizacji robót budowlanych: II kw. 2010

Wartość brutto ogółem [umowa na realizację robót]:

8 758 217,85

Propozycja dofinansowania ze środków zewnętrznych:

RPO


Podane terminy i kwoty, w niektórych przypadkach mogą być korygowane.