Aktualności

2011
luty28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/6/PN/2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Sporządzanie operatów szacunkowych będących podstawą do ustalenia wartości ustanowienia służebność przesyłu dla nieruchomości, na których znajduje się skablowana linia wysokiego napięcia 110 kV. 01320 - Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu a rzeką Ślęzą wraz z budową kładki.

2011
luty18

Zestawienie ofert do postępowania ZP/6/PN/2011

Zestawienie ofert do przetargu na: "Sporządzanie operatów szacunkowych będących podstawą do ustalenia wartości ustanowienia służebność przesyłu dla nieruchomości, na których znajduje się skablowana linia wysokiego napięcia 110 kV. 01320 - Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu a rzeką Ślęzą wraz z budową kładki."

2011
luty08

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/6/PN/2011

Sporządzanie operatów szacunkowych będących podstawą do ustalenia wartości ustanowienia służebność przesyłu dla nieruchomości, na których znajduje się skablowana linia wysokiego napięcia 110 kV. 01320 - Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu a rzeką Ślęzą wraz z budową kładki.

2011
styczeń18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/51/PN/2010

Informacja o wyborze najkorzystniejszej: "01320 - Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu a rzeką Ślęzą wraz z budową kładki".

2011
styczeń03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie inwentaryzacji i wyceny składników majątkowych na części działki nr 56AM - 4, 5/27 AM - 5 obręb Pilczyce w ramach zadania 01320 "Opracowanie dokumentacji projektowej i skablowanie dwutorowej linii napowietrznej 110 kV S-149/S- 151 relacji: R-112 Pilczyce - R - 114 Leśnica - R - 144 Długa na odcinku od słupa nr 24c przy ul. Królewieckiej od słupa 24a"

2010
grudzień30

Zestawienie ofert do postępowania ZP/54/PN/2010

Zestawienie ofert do przetargu na: "Wykonanie inwentaryzacji i wyceny składników majątkowych na części działki nr 56AM - 4, 5/27 AM - 5 obręb Pilczyce w ramach zadania 01320 "Opracowanie dokumentacji projektowej i skablowanie dwutorowej linii napowietrznej 110 kV S-149/S- 151 relacji: R-112 Pilczyce - R - 114 Leśnica - R - 144 Długa na odcinku od słupa nr 24c przy ul. Królewieckiej od słupa 24a"

2010
grudzień23

Zestawienie ofert do postępowania ZP/51/PN/2010

Zestawienie ofert do przetargu na: "01320 - Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu a rzeką Ślęzą wraz z budową kładki".

2010
grudzień21

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/54/PN/2010

Wykonanie inwentaryzacji i wyceny składników majątkowych na części działki nr 56AM - 4, 5/27 AM - 5 obręb Pilczyce w ramach zadania 01320 "Opracowanie dokumentacji projektowej i skablowanie dwutorowej linii napowietrznej 110 kV S-149/S-151 relacji: R-112 Pilczyce - R - 114 Leśnica - R - 144 Długa na odcinku od słupa nr 24c przy ul. Królewieckiej od słupa 24a"

2010
grudzień02

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/51/PN/2010

01320 - Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu a rzeką Ślęzą wraz z budową kładki.

2010
wrzesień08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/34/PN/2010

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do przetargu na: "Wykonanie inwentaryzacji składników majątkowych i dokonanie wyceny majątku na ogrodach działkowych R.O.D. „Tęcza” w związku z realizacją skablowania dwutorowej linii napowietrznej 110kV w ramach zadania 01320 - „Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem Stadionu a rzeką Ślęzą wraz z budową kładki”"

2010
wrzesień08

Zestawienie ofert do postępowania ZP/34/PN/2010

Zestawienie ofert do przetargu na: "Wykonanie inwentaryzacji składników majątkowych i dokonanie wyceny majątku na ogrodach działkowych R.O.D. „Tęcza” w związku z realizacją skablowania dwutorowej linii napowietrznej 110kV w ramach zadania 01320 - „Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem Stadionu a rzeką Ślęzą wraz z budową kładki”"

2010
sierpień31

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/34/PN/2010

Wykonanie inwentaryzacji składników majątkowych i dokonanie wyceny majątku na ogrodach działkowych R.O.D. „Tęcza” w związku z realizacją skablowania dwutorowej linii napowietrznej 110kV w ramach zadania 01320 - „Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem Stadionu a rzeką Ślęzą wraz z budową kładki”

2010
marzec30

Zestawienie ofert do postępowania ZP/4/PN/2010

Zestawienie ofert w przetargu: Część I: Wykonanie badań archeologicznych metodą wykopaliskową i sprawowanie stałego nadzoru archeologicznego w ramach zadania: 01320 Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu a rzeką Ślęzą wraz z budową kładki; Część II: Wykonanie badań archeologicznych metodą wykopaliskową i sprawowanie stałego nadzoru archeologicznego w ramach zadania: 01030 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu EURO 2012 - węzeł Stadion EURO 2012 - Zad. 5.2. w ramach projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I

2010
marzec19

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/4/PN/2010

Część I:
Wykonanie badań archeologicznych metodą wykopaliskową i sprawowanie stałego nadzoru archeologicznego w ramach zadania: 01320 Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu a rzeką Ślęzą wraz z budową kładki
Część II:
Wykonanie badań archeologicznych metodą wykopaliskową i sprawowanie stałego nadzoru archeologicznego w ramach zadania: 01030 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu EURO 2012 - węzeł Stadion EURO 2012 - Zad. 5.2. w ramach projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I

2009
wrzesień08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W przetargu na skablowanie linii energetycznej 110kV przy stadionie wybrano ofertę konsorcjum firm Pile Elbud Kraków i Zakład Sieci i Zasilania Wrocław.

Oferta była najtańsza. W przetargu wpłynęły cztery oferty, żadnych ofert nie odrzucono.

Cena oferty 5 609 560,00 zł brutto, termin wykonania 12 miesięcy. W przetargu punktowany był również termin realizacji.

2009
lipiec29

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/38/PN/2009

01320 - Opracowanie dokumentacji projektowej i skablowanie dwutorowej linii napowietrznej 110kV S-149/S-151 relacji: R-112 Pilczyce- R-114 Leśnica- R-144 Długa na odcinku od R-112 Pilczyce do słupa na 24c przy ul. Królewieckiej w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu a rzeką Ślęzą wraz z budową kładki”

2009
czerwiec04

Rozstrzygnięty konkurs na kładkę przy stadionie

W dniu 3.06.2009, po burzliwych obradach został rozstrzygnięty konkurs na projekt kładki przy stadionie, ogłoszony przez biuro projektowe PROMOST.

Biuro projektowe PROMOST ogłosiło konkurs realizując projekt "Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślęzą wraz z budową kładki".

Wyniki konkursu:

  • I miejsce - praca mgr inż. arch. Łukasza Kabarowskiego i mgr inż. Anny Misiury
    Projekt - I miejsce
  • II miejsce - praca Adama Ludwiga
    Projekt - II miejsce
  • III miejsce - praca Jerzego Łątki
    Projekt - III miejsce

Gratulujemy zwycięzcom!

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślęzą wraz z budową kładek