Aktualności

2010
marzec11

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Bardzkiej i Armii Krajowej

W związku z przebudową ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu oraz budową nowego torowiska tramwajowego na ulicach Bardzkiej i Świeradowskiej od soboty 13 marca 2010 roku zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu Armii Krajowej i Bardzkiej.

Największe utrudnienie dla kierowców wystąpi w sobotę 13 marca – tego dnia na wspomnianym skrzyżowaniu nie będzie działała sygnalizacja świetlna.

Wyłączenie spowodowane jest przygotowaniami do zmian, które mają być wprowadzone w nocy 13/14 marca 2010. Wdrażany jest etap inwestycji polegający na modernizacji skrzyżowania Armii Krajowej i Bardzkiej, w jej trakcie m.in. zostanie przyłączony do istniejącej sieci nowy odcinek torowiska. Prace prowadzone będą na południowej części skrzyżowania.

Uwaga - nie zmieni się dotychczasowa przepustowość i zostaną zachowane po dwa pasy ruchu w każdym kierunku dzięki tymczasowym jezdniom wybudowanym na pasie zieleni.

2010
luty23

Na ulicy Bardzkiej sami robią sobie wiosnę

Przebudowa ulic Bardzkiej i Świeradowskiej. Zima odpuszcza powoli, więc aby prace mogły ruszyć pełną parą trzeba ją trochę pogonić. Do prostszych prac wystarczy odśnieżyć plac budowy, a dodatnie temperatury w ciągu dnia umożliwiają realizację zadania. Niekiedy jednak trzeba się lepiej zabezpieczyć. Wtedy drogowcy pracują pod osłoną namiotu.

Na zdjęciach pracownicy pod namiotem przygotowują się do wykonania tzw. podlewu pod szyny - z masy chemoutwardzalnej w celu dodatkowego połączenia torowiska z podbudową betonową. To działanie zdecydowanie wymaga dodatnich temperatur. Przy bardzo niskich temperaturach było niemożliwe do wykonania, a właściwie możliwe, ale niedopuszczalne, jeśli chcemy zachować odpowiednią jakość wykonanej nawierzchni.

2009
październik30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ZP/34/PN/2009 "020612 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - ”Budowa stacji prostownikowej „Bardzka” zlokalizowanej na nieruchomościach: 6/7 i 6/5 AM5 obręb Gaj (przy ul. Ziębickiej) wraz z budową systemu zasilania stacji prostownikowej SN oraz zasilania trakcji tramwajowej nn we Wrocławiu."

2009
październik13

Zestawienie ofert do postępowania ZP/34/PN/2009

Zestawienie ofert do zadania: "020612 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - ”Budowa stacji prostownikowej „Bardzka” zlokalizowanej na nieruchomościach: 6/7 i 6/5 AM5 obręb Gaj (przy ul. Ziębickiej) wraz z budową systemu zasilania stacji prostownikowej SN oraz zasilania trakcji tramwajowej nn we Wrocławiu."

2009
październik02

Zmiana organizacji ruchu na ulicach Świeradowskiej i Bardzkiej we Wrocławiu

W związku z trwającą przebudową ulicy Świeradowskiej i Bardzkiej oraz budową nowego torowiska tramwajowego w nocy 2/3 października 2009 roku zostaną wprowadzone kolejne zmiany w organizacji ruchu na osiedlu Gaj. Zamknięty zostanie fragment ulicy Świeradowskiej od ul. Bardzkiej do Orzechowej. W zamian zostanie udostępniony wjazd w Świeradowską od ul. Borowskiej.

Świeradowska zostanie dopuszczona do ruchu od Borowskiej do skrzyżowania z ulicami Orzechowa i Strońską. Będzie możliwy wjazd w te ulice. Równocześnie tymczasowa pętla autobusowa zostaje przeniesiona bliżej centrum handlowego „Ferio Gaj”. Autobusy wszystkich linii z niej korzystających będą dojeżdżały od strony ulicy Borowskiej.

2009
wrzesień08

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/34/PN/2009

020612 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - ”Budowa stacji prostownikowej „Bardzka” zlokalizowanej na nieruchomościach: 6/7 i 6/5 AM5 obręb Gaj (przy ul. Ziębickiej) wraz z budową systemu zasilania stacji prostownikowej SN oraz zasilania trakcji tramwajowej nn we Wrocławiu.

2009
lipiec08

Zmiana organizacji ruchu na ul. Bardzkiej

W nocy 10/11.07.2009 r. jezdnia ul. Bardzkiej zostanie zwężona w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej. Przepraszamy za utrudnienia.

W związku z przebudową ulic Świeradowskiej i Bardzkiej we Wrocławiu oraz rozbudową torowiska tramwajowego prowadzona jest modernizacja sieci ciepłowniczej, która położona jest poprzecznie do ul. Bardzkiej. W związku z tym w nocy 10/11.07.2009 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Bardzkiej po południowej stronie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej (na wysokości stacji BP) polegające na połówkowym zwężeniu obu jezdni.

2009
maj04

Nowe torowisko na ulicy Świeradowskiej

Prace obejmują coraz szerszy zakres. Wykonawca zajmuje jezdnię na odcinku ulicy Świeradowskiej od Borowskiej do Orzechowej i ulicę Strońską. Wzdłuż Świeradowskiej powstaje torowisko tramwajowe. Pomiędzy Orzechowa a Krynicką już je widać. Tory czekają na regulację.

2009
kwiecień24

Ograniczenia ruchu na ul. Świeradowskiej we Wrocławiu w związku z przebudową tej ulicy

Kolejna zmiana organizacji ruchu na ulicy Świeradowskiej. Od 25 kwietnia 2009 roku zamknięty jest wjazd w ul. Orzechową od Świeradowskiej. Równocześnie pozostaje zamknięty odcinek Świeradowskiej od Orzechowej do Borowskiej. Objazd wyłączonych fragmentów drogi poprowadzony jest wcześniej wyznaczoną trasą, ulicami: Borowską, Armii Krajowej i Bardzką. Nie ma dodatkowych zmian dla komunikacji zbiorowej.

2009
kwiecień14

Ograniczenia ruchu na ul. Świeradowskiej we Wrocławiu w związku z przebudową tej ulicy

Zamknięcie w nocy z 14 na 15 kwietnia 2009 roku kolejnego odcinka ulicy Świeradowskiej - od Działkowej do Borowskiej.

Równocześnie pozostaje zamknięty odcinek od Orzechowej do Działkowej.

Objazd wyłączonych fragmentów drogi poprowadzony jest wcześniej wyznaczoną trasą, ulicami: Borowską, Armii Krajowej i Bardzką.

Nie ma dodatkowych zmian dla komunikacji zbiorowej.

2009
kwiecień03

Przebudowa ulicy Świeradowskiej

Od 4 kwietnia 2009 roku wykonawca przystąpi do następnego etapu prac na ulicy Świeradowskiej. Zostanie ona zamknięta dla ruchu na odcinku między ulicami Orzechową i Działkową Następnym etapem będzie zamknięcie kolejnego odcinka Świeradowskiej od Działkowej do Borowskiej.

Spółka Wrocławskie Inwestycje w imieniu Samorządu Miasta, działając jako inwestor zastępczy, prowadzi przebudowę ulicy Świeradowskiej i budowę wzdłuż niej torowiska tramwajowego. Wraz z tymi zadaniami zostanie wykonana także nawierzchnia na ulicach Strońskiej i Piławskiej wraz z łącznikiem pomiędzy tymi ulicami.

Zmiany w organizacji ruchu

Ulica Świeradowska zostanie z piątku na sobotę zamknięta dla ruchu na odcinku miedzy ulicami Orzechową i Działkową. Objazd wyłączonego fragmentu drogi, w obie strony, wyznaczony został ulicami Bardzką, Armii Krajowej i Borowską. Wjazd i wyjazd w Działkową od Świeradowskiej pozostaje zamknięty. Dostęp do ulicy Działkowej możliwy tylko od Borowskiej. Utrudnienia ruchu wprowadzone są już na ul. Strońskiej – od Świeradowskiej w kierunku ul. Wandy Rutkiewicz.

Zmienionymi trasami pojadą autobusy K, 136, 145, 146 i 255. Dla autobusów 136 i 145 urządzona zostanie tymczasowa pętla u zbiegu ulic Świeradowskiej i Piławskiej.

Terminy zakończenia

przebudowa ulicy Świeradowskiej – koniec kwietnia 2010 r.

przebudowa ulic Strońskiej i Piławskiej wraz z łącznikiem – wrzesień 2009 r.

Przypominamy równocześnie, że prace na różnych odcinkach nie objętych przez wymienione kontrakty (choćby wz. z rozpoczynającą się przebudową ul. Bardzkiej) po trwają do końca 2010 roku, co będzie powodowało utrudnienia ruchu w tym rejonie.

Branża torowa

korytowanie – zaawansowanie prac ok. 60%

stabilizacja – zaawansowanie prac ok. 30%

układanie podbudowy z kruszywa 0/63 mm - zaawansowanie prac ok. 20%

Branże instalacyjne

sieć wodociągowa – zaawansowanie prac ok. 35%

kanalizacja deszczowa – zaawansowanie prac ok. 5%

kanalizacja sanitarna – zaawansowanie prac ok. 25%

sieć ciepłownicza – zaawansowanie prac ok. 10%

sieć gazowa – zaawansowanie prac ok. 10%

2009
styczeń29

Drogowcom zima się już kończy

2009
luty09

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu!

Zamknięty wjazd w ulicę Działkową od ul. Świeradowskiej. Do ul. Działkowej utrzymane zostało połączenie od ul. Borowskiej, na wjeździe obowiązuje ruch dwukierunkowy.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Przebudowa ulicy Świeradowskiej wraz z budową torowiska wzdłuż ul. Świeradowskiej (Projekty 020612 i 02310)

Wartość projektu brutto:

Część drogowa: 17 063 145, 85 zł (finansowanie z Budżetu Miasta)

Część torowa: 7 477 683, 98 zł (finansowanie - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Budżet Miasta)

RAZEM: 24 540 829,83 zł

Realizacja:

Rozpoczęcie robót budowlanych: listopad 2008

Zakończenie: marzec 2010

Zakres inwestycji:

Przebudowa drogi klasy Z na dł. 940 m budowa towarzyszącej infrastruktury drogowej: chodniki, ścieżki rowerowe, budowa torowiska tramwajowego po północnej stronie nowej jezdni wraz z trakcją tramwajową i infrastrukturą przystankową, budowa sygnalizacji świetlnej, oświetlenia drogowego oraz kanalizacja kabla koordynacyjnego, przebudowa sieci podziemnych.

Ulica Świeradowska po przebudowie Ulica Świeradowska po przebudowie Ulica Świeradowska po przebudowie

Ulica Świeradowska po przebudowie

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Zad. 1.1. Budowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Świeradowskiej /na odcinku od krańcówki tramwajowej w rejonie ul. Działkowej do ul. Krynickiej/ wraz z zasilaniem

Tryb:

projekt - realizacja

Realizacja (roboty budowlane):

ogłoszenie przetargu: III kw. 2008

otwarcie ofert: IV kw. 2008

rozpoczęcie realizacji: IV kw. 2008

koniec realizacji robót budowlanych: II kw. 2010

Wartość brutto ogółem zgodnie z WPI [tysięcy PLN]:

30 000,0

Propozycja dofinansowania ze środków zewnętrznych:

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Przebudowa ul. Świeradowskiej

Tryb:

projekt - realizacja

Prace przygotowawcze (koncepcja, decyzja środowiskowa, decyzja lokalizacyjna, projekt budowlany):

ogłoszenie przetargu: realizowane przez inną jednostkę miejską

otwarcie ofert: realizowane przez inną jednostkę miejską

rozpoczęcie realizacji: realizowane przez inną jednostkę miejską

czas na realizację [miesięcy]: realizowane przez inną jednostkę miejską

koniec realizacji: realizowane przez inną jednostkę miejską

Realizacja (roboty budowlane):

ogłoszenie przetargu: III kw. 2008

otwarcie ofert: IV kw. 2008

rozpoczęcie realizacji: IV kw. 2008

czas na realizację robót budowlanych [miesięcy]: 16

koniec realizacji robót budowlanych: II kw. 2010

Wartość brutto ogółem zgodnie z WPI [tysięcy PLN]:

28 491,0

Propozycja dofinansowania ze środków zewnętrznych:

środki własne


Podane terminy i kwoty, w niektórych przypadkach mogą być korygowane.