Nazwa zadania inwestycyjnego:

Zad. 3.1 Przebudowa ul. Grabiszyńskiej od ul. Pereca do pl. Srebrnego

Tryb:

projekt - realizacja

Prace przygotowawcze (koncepcja, decyzja środowiskowa, decyzja lokalizacyjna, projekt budowlany):

koniec realizacji: II kw. 2008

Realizacja (roboty budowlane):

ogłoszenie przetargu: II kw. 2008

otwarcie ofert: III kw. 2008

rozpoczęcie realizacji: IV kw. 2008

czas na realizację robót budowlanych [miesięcy]: 13

koniec realizacji robót budowlanych: IV kw. 2009

Wartość brutto ogółem zgodnie z WPI [tysięcy PLN]:

18000

Propozycja dofinansowania ze środków zewnętrznych:


Podane terminy i kwoty, w niektórych przypadkach mogą być korygowane.