Aktualności

2011
marzec02

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/55/PN/2010

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 020622 (120622) Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - Zad. 3.3. Budowa nowych stacji zasilania na potrzeby Trasy Średnicowej Wschód - Południowy Zachód - stacja prostownikowa - Fiołkowa.

2011
styczeń20

Zestawienie ofert do postępowania ZP/55/PN/2010

Zestawienie ofert do przetargu na: "020622 (120622) Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - Zad. 3.3. Budowa nowych stacji zasilania na potrzeby Trasy Średnicowej Wschód - Południowy Zachód - stacja prostownikowa - Fiołkowa."

2010
grudzień30

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/55/PN/2010

020622 (120622) Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - Zad. 3.3. Budowa nowych stacji zasilania na potrzeby Trasy Średnicowej Wschód - Południowy Zachód - stacja prostownikowa - Fiołkowa.

2009
grudzień12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/63/PN/2009

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania: 020622 - Zad.3.3. Budowa nowej stacji zasilania na potrzeby Trasy Średnicowej Wschód-Południowy Zachód - stacja prostownikowa "FIOŁKOWA"

2009
grudzień02

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ZP/63/PN/2009 "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania: 020622 - Zad.3.3. Budowa nowej stacji zasilania na potrzeby Trasy Średnicowej Wschód-Południowy Zachód - stacja prostownikowa "FIOŁKOWA".

2009
listopad30

Otwarcie ofert na projektowanie Stacji Fiołkowa

W drugim przetargu na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania: 020622 - Zad.3.3. Budowa nowej stacji zasilania na potrzeby Trasy Średnicowej Wschód-Południowy Zachód - stacja prostownikowa 'FIOŁKOWA'".

Budżet zamawiającego (MPK Sp. z o.o.) – 461.160,00 zł brutto

Ilość ofert – 2 złożone przez:

  • Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o. Wrocław - 348.920,00 zł brutto
  • Biprogeo Projekt Sp. z o.o. Wrocław - 924.150,00 zł brutto

2009
listopad18

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/63/PN/2009

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania: 020622 - Zad.3.3. Budowa nowej stacji zasilania na potrzeby Trasy Średnicowej Wschód-Południowy Zachód - stacja prostownikowa "FIOŁKOWA"

2009
październik30

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/59/PN/2009

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania: 020622 - „Zad.3.3. Budowa nowej stacji zasilania na potrzeby Trasy Średnicowej Wschód - Południowy Zachód - stacja prostownikowa - FIOŁKOWA”.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Zad. 3.3 Budowa nowej stacji zasilania na potrzeby Trasy Średnicowej Wschód - Południowy Zachód - stacja prostownikowa - Fiołkowa

Tryb:

projekt - realizacja

Prace przygotowawcze (decyzja środowiskowa, decyzja lokalizacyjna, projekt budowlany, projekty branżowe wykonawcze):

rozpoczęcie realizacji: IV kw. 2009

czas na realizację [miesięcy]: 9

koniec realizacji: III kw. 2010

Realizacja (roboty budowlane):

ogłoszenie przetargu: III-IV kw. 2010

otwarcie ofert: IV kw. 2010

rozpoczęcie realizacji: I kw. 2011

koniec realizacji robót budowlanych: IV kw. 2011

Wartość brutto ogółem zgodnie z WPI [tysięcy PLN]:

7686

Propozycja dofinansowania ze środków zewnętrznych:


Podane terminy i kwoty, w niektórych przypadkach mogą być korygowane.