Aktualności

2012
marzec20

Pierwszy tramwaj przez ul. Pilczycką dojechał na stadion

Pomyślnie przebiegł przejazd techniczny nowym torowiskiem tramwajowym przez osiedle Kozanów. Tramwaj Skoda 19 T przetestował wszystkie elementy infrastruktury niezbędne do organizacji regularnego kursowania. W czasie przejazdu technicznego trzeba przyjrzeć się dosłownie każdemu rozjazdowi i wszystkim łukom na zakrętach. Lustrowane są szyny i trakcja. Niektóre odcinki tramwaj pokonuje kilkukrotnie jeżdżąc do przodu i cofając. Na ten przejazd czekały powstałe jakiś czas temu nowe stacje zasilania, most na Ślęzie i krańcówka pod stadionem. Pod stadionem tramwaj zjawił się w południe ostatniego dnia zimy – budowniczym trudno powiedzieć czy zwiastuje to wiosnę, natomiast na pewno zwiastuje to rychły koniec inwestycji.

2011
grudzień15

Otwarcie ul. Kozanowskiej przy kościele

W piątek 16 grudnia 2011 r. rozpoczyna się wdrażanie nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Pilczyckiej i Kozanowskiej przy kościele św. Jadwigi. Planowane zmiany będą polegały na uruchomieniu obu jezdni ul. Pilczyckiej na odcinku Milenijna-Kozanowska oraz otwarciu wjazdu w Kozanowską. Część zmian może funkcjonować już od piątku. W weekend na swoje trasy w tym rejonie wracają także autobusy.

Uwaga – na tym etapie prac nie możliwe jest jeszcze uruchomienie sygnalizacji świetlnej, więc ze względów bezpieczeństwa trzeba pozostawić przystanek w kierunku do centrum na ul. Pilczyckiej na tymczasowym peronie, w sąsiedztwie azyl dla pieszych na przejściu aby zapobiec możliwości wtargnięcia pieszego zza autobusu na jezdnię. Z powodu konieczności budowy peronów tramwajowych zostanie zamknięty prawy pas na wylocie w kierunku Maślic - zostanie na tym pasie zbudowana tymczasowa zatoka autobusowa, która będzie funkcjonowała do momentu zbudowania docelowych przystanków. Pozostaje także zamknięty ze względów technicznych skrajny prawy pas na wjeździe w ul. Kozanowską.

Dodatkowo po udrożnieniu ul. Kozanowskiej zostanie zamknięta ul. Modra – konieczne dla dalszej budowy torowiska. Ruch na tym przejeździe po zakończeniu prac zostanie przywrócony w sposób docelowy jako wjazd publiczny, nie skrzyżowanie - wjazd od strony centrum przez starą jezdnię północną, wyjazd jedynie w kierunku stadionu, również przez starą jezdnię północną.

Prosimy zwracać uwagę na nowe oznakowanie.

2011
grudzień08

Pilczycka: otwarcie Gwareckiej, zamkniecie Kolistej

W piątek 16 grudnia 2011 r. rozpoczyna się wdrażanie nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Pilczyckiej i Kozanowskiej przy kościele św. Jadwigi. Planowane zmiany będą polegały na uruchomieniu obu jezdni ul. Pilczyckiej na odcinku Milenijna-Kozanowska oraz otwarciu wjazdu w Kozanowską. Część zmian może funkcjonować już od piątku. W weekend na swoje trasy w tym rejonie wracają także autobusy.

2011
listopad25

Zmiany na skrzyżowaniu Pilczyckiej z Dokerską

W związku z budową torowiska tramwajowego od skrzyżowania ulic Legnickiej i Na Ostatnim Groszu wzdłuż ulicy Pliczyckiej do stadionu EURO od soboty 26 listopada 2011 r. w rejonie skrzyżowania ulic Pilczyckiej i Dokerskiej zostaje zmodyfikowana organizacja ruchu poprzez przełożenie ruchu na inny pas. Wszystkie relacje przejazdu przez skrzyżowanie zostają zachowane. Prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie.

Przepraszamy za utrudnienia!

2011
listopad03

Zamknięcie wjazdu w ul Kozanowską

W nocy z 4 na 5 listopada 2011 r. w związku z budową torowiska tramwajowego od skrzyżowania ulic Legnickiej i Na Ostatnim Groszu wzdłuż ulicy Pliczyckiej do stadionu EURO zostaje ponownie zamknięte połączenie ulicy Pilczyckiej z ul. Kozanowską (przy kościele). Alternatywą pozostaje wyjazd drugim skrzyżowaniem z ulicą Kozanowską - przecięcie z Pilczycką i Dokerską. W związku z powyższym trasy zmieniają autobusy linii 103, 126, 127, 245 i C.

Przepraszamy za utrudnienia!

2011
lipiec13

Przerwy w dostawach ciepłej wody

W dniach 14-22 lipca 2011 roku będą przyłączane sieci ciepłownicze przebudowane w ramach projektu Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka-Na Ostatnim Groszu ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów. W związku z tym od 14 lipca do 16 lipca nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody na osiedlach Kozanów i Gądów. Dostawy mogą być też zakłócone w pozostałe dni wskazanego okresu robót. Szczegółowe informacje dostarczył administracjom budynków operator sieci.

Przepraszamy za utrudnienia!

2011
lipiec01

Zmiany na skrzyżowaniu ulic Popowickiej i Milenijnej

W związku z budową nowej trasy tramwajowej na Kozanów planowane jest wprowadzenie zmian organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Popowickiej i Milenijnej w nocy z soboty na niedzielę 2/3 lipca 2011 roku. Wdrażane zmiany mają polegać na dość poważnej modyfikacji geometrii skrzyżowania. Poruszający się ulicą Popowicką w obu kierunkach będą zmuszenie do przejazdu północną stroną krzyżówki (strona od mostu). Jadący Popowicka od centrum nie będą mogli skręcić w lewo, dla jadących od Kozanowa lewy pas ruchu będzie wspólny do jazdy na wprost i skrętu w lewo. Także przejazd Milenijną od strony mostu Milenijnego do Legnickiej zostaje wytyczony po zachodniej stronie obowiązującej normalnie organizacji ruchu (strona od Kozanowa). Pozostałe relacje przejazdu pozostają bez zmian. Prosimy kierowców o zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie.

Przepraszamy za utrudnienia!

2011
czerwiec03

Powstaje torowisko z Legnickiej na Milenijną

Wprowadzenie zmian organizacji ruchu na skrzyżowania ulic Legnickiej, Millenijnej, Lotniczej i Na Ostatnim Groszu planowane jest w nocy z soboty na niedzielę 25/26 czerwca 2011 roku. W związku z budową nowej trasy tramwajowej na Kozanów rozpoczynają się prace nad połączeniem Milenijna-Legnicka. Początek robót zaplanowano na okres wakacyjny gdy natężenie ruchu jest mniejsze. Wprowadzane zmiany związane są głównie z odsunięciem pasów ruchu od torowiska i polegać mają na modyfikacji geometrii skrzyżowania. Zachowane zostają wszystkie relacje przejazdu na skrzyżowaniu. Prosimy kierowców o zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie.

Od soboty 25 czerwca 2011 w związku z opisanymi powyżej działaniami wprowadzane będą także zmiany w kursowaniu komunikacji zbiorowej (szczegółowa informacja)

Przepraszamy za utrudnienia!

2011
czerwiec03

Zmiana wjazdu w ul Kozanowską

W nocy z 4 na 5 czerwca 2011 r. w związku z budową torowiska tramwajowego od skrzyżowania ulic Legnickiej i Na Ostatnim Groszu wzdłuż ulicy Pliczyckiej do stadionu EURO zostaje udostępnione dla ruchu połączenie Pilczyckiej z ul. Kozanowską (przy kościele). Jednocześnie zamknięte zostaje połączenie Pilczyckiej z ulicą Kozanowską II (łącznik przy targowisku).

W związku z powyższym autobusy linii C, 126 i 127 powrócą na swoje stałe trasy przejazdu przez ulicę Kozanowską do pętli na Kozanowie. Autobusy linii nocnej 245 będą kursowały swoją trasą przez osiedle Kozanów. Natomiast autobusy linii 103 nadal będą kursowały przez ulicę Pilczycką z pominięciem ulicy Kozanowskiej.

Przepraszamy za utrudnienia.

2011
kwiecień27

Zamknięcie ulicy Kozanowskiej

W związku z budową nowego połączenia tramwajowego na osiedle Kozanów w nocy 29/30 kwietnia 2011 roku rozpoczną się prace na ulicy Kozanowskiej na odcinku między Pilczycką a Pałucką. Połączenie Kozanowskiej z Pilczycką przy kościele św. Jadwigi zostanie zamknięte. Dojazd do Pilczyckiej będzie możliwy drugim wylotem ulicy Kozanowskiej od Dokerskiej.

Przepraszamy za utrudnienia.

2011
styczeń20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - czynność powtórzona

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - czynność powtórzona - "02063 (12063) - 1. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - Zad. 1.5.2. Stacja zasilania "Milenijna" wraz z budową systemu zasilania. 2. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - Zad. 1.5.3. Stacja zasilania "Dworska" wraz z budową systemu zasilania."

2010
grudzień17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZP/46/PN/2010

Zestawienie ofert do przetargu na: WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW KOLIDUJĄCYCH Z PROJEKTOWANĄ LINIĄ TRAMWAJOWĄ NA CAŁEJ JEJ DŁUGOŚCI W RAMACH ZADANIA: Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I. 02063 Zad. 1.4 Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów. Zad. 1.5.2. Stacja zasilania „Milenijna”. Zad. 1.5.3. Stacja zasilania „Dworska”.

2010
listopad25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZP/44/PN/2010

Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I w zakresie: Zad 1.4. Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka-Na Ostatnim Groszu za Stadionem EURO przez osiedle Kozanów w zakresie:
I. 02063 (12063) Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów - Obszar I i IVa, II. 02063 (12063) Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów - Obszar II, III. 02063 (12063) Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów - Obszar III, IV. 02063 (12063) Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów - Obszar IVb, V. 02063 Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów - Budowa (montaż) trakcji tramwajowej dla obszarów I, II, III, IVa, IVb, VI. 02063 Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów - Budowa (wyniesienie) docelowej organizacji ruchu dla obszarów I, II, III, IVa, IVb.

2010
listopad22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 02063 (12063) - 1. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - Zad. 1.5.2. Stacja zasilania "Milenijna" wraz z budową systemu zasilania. 2. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - Zad. 1.5.3. Stacja zasilania "Dworska" wraz z budową systemu zasilania.

2010
listopad15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 02063 - Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO przez Osiedle Kozanów w ramach Projektu „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu- etap I” w zakresie rozbiórki obiektów kolidujących z planowaną do wybudowania trasą tramwajową na całej jej długości.

2010
listopad08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. części I przedmiotowego zamówienia w przetargu ZP/39/PN/2010: "Zestawienie ofert do przetargu na: 02063 - Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO przez Osiedle Kozanów w ramach Projektu „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu- etap I” w zakresie: 1. Budowa mostu tramwajowego nad rzeką Ślęzą wraz z przepustem pieszo rowerowym w śladzie ul. Nadrzecznej; 2. Przebudowa technologiczna sieci ciepłowniczej; 3. Rozbiórka obiektów kolidujących z planowaną do wybudowania trasą tramwajową na całej jej długości."

2010
listopad04

Zestawienie ofert do ZP/44/PN/2010

Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I w zakresie: Zad 1.4. Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka-Na Ostatnim Groszu za Stadionem EURO przez osiedle Kozanów w zakresie:
I. 02063 (12063) Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów - Obszar I i IVa, II. 02063 (12063) Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów - Obszar II, III. 02063 (12063) Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów - Obszar III, IV. 02063 (12063) Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów - Obszar IVb, V. 02063 Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów - Budowa (montaż) trakcji tramwajowej dla obszarów I, II, III, IVa, IVb, VI. 02063 Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów - Budowa (wyniesienie) docelowej organizacji ruchu dla obszarów I, II, III, IVa, IVb.

2010
październik20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. części II przedmiotowego zamówienia w przetargu ZP/39/PN/2010: "Zestawienie ofert do przetargu na: 02063 - Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO przez Osiedle Kozanów w ramach Projektu „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu- etap I” w zakresie: 1. Budowa mostu tramwajowego nad rzeką Ślęzą wraz z przepustem pieszo rowerowym w śladzie ul. Nadrzecznej; 2. Przebudowa technologiczna sieci ciepłowniczej; 3. Rozbiórka obiektów kolidujących z planowaną do wybudowania trasą tramwajową na całej jej długości."

2010
październik20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ZP/36/PN/2010: "02063 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I, Zad. 1.5.3. Stacja zasilania "Dworska" - w zakresie budowy linii średniego napięcia zasilającego stacje prostownikową "Dworska" - etap I - odcinek od GPZ Pilczyce do krańcówki tramwajowej przy ul. Pilczyckiej "

2010
październik19

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/48/PN/2010

02063 - Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO przez Osiedle Kozanów w ramach Projektu „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu- etap I” w zakresie rozbiórki obiektów kolidujących z planowaną do wybudowania trasą tramwajową na całej jej długości.

2010
październik18

Zestawienie ofert do postępowania ZP/39/PN/2010

Zestawienie ofert do przetargu na: 02063 - Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO przez Osiedle Kozanów w ramach Projektu „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu- etap I” w zakresie: 1. Budowa mostu tramwajowego nad rzeką Ślęzą wraz z przepustem pieszo rowerowym w śladzie ul. Nadrzecznej; 2. Przebudowa technologiczna sieci ciepłowniczej; 3. Rozbiórka obiektów kolidujących z planowaną do wybudowania trasą tramwajową na całej jej długości.

2010
październik15

Zestawienie ofert do postępowania ZP/46/PN/2010

Zestawienie ofert do przetargu na: WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW KOLIDUJĄCYCH Z PROJEKTOWANĄ LINIĄ TRAMWAJOWĄ NA CAŁEJ JEJ DŁUGOŚCI W RAMACH ZADANIA: Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I. 02063 Zad. 1.4 Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów. Zad. 1.5.2. Stacja zasilania „Milenijna”. Zad. 1.5.3. Stacja zasilania „Dworska”.

2010
październik12

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/44/PN/2010

Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I w zakresie: Zad 1.4. Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka-Na Ostatnim Groszu za Stadionem EURO przez osiedle Kozanów w zakresie:
I. 02063 (12063) Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów - Obszar I i IVa, II. 02063 (12063) Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów - Obszar II, III. 02063 (12063) Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów - Obszar III, IV. 02063 (12063) Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów - Obszar IVb, V. 02063 Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów - Budowa (montaż) trakcji tramwajowej dla obszarów I, II, III, IVa, IVb, VI. 02063 Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów - Budowa (wyniesienie) docelowej organizacji ruchu dla obszarów I, II, III, IVa, IVb.

2010
październik07

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/46/PN/2010

WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW KOLIDUJĄCYCH Z PROJEKTOWANĄ LINIĄ TRAMWAJOWĄ NA CAŁEJ JEJ DŁUGOŚCI W RAMACH ZADANIA: Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I. 02063 Zad. 1.4 Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów. Zad. 1.5.2. Stacja zasilania „Milenijna”. Zad. 1.5.3. Stacja zasilania „Dworska”.

2010
październik07

Unieważnienie postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/40/PN/2010

2010
wrzesień30

Zestawienie ofert do postępowania ZP/36/PN/2010

Zestawienie ofert do przetargu: 02063 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I, Zad. 1.5.3. Stacja zasilania "Dworska" - w zakresie budowy linii średniego napięcia zasilającego stacje prostownikową "Dworska" - etap I - odcinek od GPZ Pilczyce do krańcówki tramwajowej przy ul. Pilczyckiej.

2010
wrzesień28

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/40/PN/2010

WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANĄ LINIĄ TRAMWAJOWĄ NA CAŁEJ JEJ DŁUGOŚCI W RAMACH ZADANIA: Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I. 02063 Zad. 1.4 Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro przez osiedle Kozanów. Zad. 1.5.2. Stacja zasilania „Milenijna”. Zad. 1.5.3. Stacja zasilania „Dworska”.

2010
wrzesień28

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/39/PN/2010

02063 - Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO przez Osiedle Kozanów w ramach Projektu „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu- etap I” w zakresie: 1. Budowa mostu tramwajowego nad rzeką Ślęzą wraz z przepustem pieszo rowerowym w śladzie ul. Nadrzecznej; 2. Przebudowa technologiczna sieci ciepłowniczej; 3. Rozbiórka obiektów kolidujących z planowaną do wybudowania trasą tramwajową na całej jej długości.

2010
wrzesień24

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/37/PN/2010

02063 (12063) - 1. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - Zad. 1.5.2. Stacja zasilania "Milenijna" wraz z budową systemu zasilania. 2. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - Zad. 1.5.3. Stacja zasilania "Dworska" wraz z budową systemu zasilania.

2010
wrzesień15

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/36/PN/2010

02063 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I, Zad. 1.5.3. Stacja zasilania "Dworska" - w zakresie budowy linii średniego napięcia zasilającego stacje prostownikową "Dworska" - etap I - odcinek od GPZ Pilczyce do krańcówki tramwajowej przy ul. Pilczyckiej.

2010
wrzesień15

Unieważnienie postępowania ZP/32/PN/2010

02063 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I, Zad. 1.5.3. Stacja zasilania "Dworska" - w zakresie budowy linii średniego napięcia zasilającego stacje prostownikową "Dworska" - etap I - odcinek od GPZ Pilczyce do krańcówki tramwajowej przy ul. Pilczyckiej.

2010
wrzesień09

Zestawienie ofert do ZP/32/PN/2010

02063 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I, Zad. 1.5.3. Stacja zasilania "Dworska" - w zakresie budowy linii średniego napięcia zasilającego stacje prostownikową "Dworska" - etap I - odcinek od GPZ Pilczyce do krańcówki tramwajowej przy ul. Pilczyckiej.

2010
sierpień20

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/32/PN/2010

02063 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I, Zad. 1.5.3. Stacja zasilania "Dworska" - w zakresie budowy linii średniego napięcia zasilającego stacje prostownikową "Dworska" - etap I - odcinek od GPZ Pilczyce do krańcówki tramwajowej przy ul. Pilczyckiej.

2010
lipiec12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ZP/26/PN/2010: "Wykonanie badań archeologicznych metodą wykopaliskową i sprawowanie stałego nadzoru archeologicznego w ramach zadania: 02063 pn: Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka-Na Ostatnim Groszu za Stadionem EURO przez osiedle Kozanów wraz z budową dwóch stacji prostownikowych „Milenijna” i „Dworska” wraz z zasilaniem."

2010
lipiec01

Zestawienie ofert do postępowania ZP/26/PN/2010

Zestawienie ofert do przetargu: Wykonanie badań archeologicznych metodą wykopaliskową i sprawowanie stałego nadzoru archeologicznego w ramach zadania: 02063 pn: Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka-Na Ostatnim Groszu za Stadionem EURO przez osiedle Kozanów wraz z budową dwóch stacji prostownikowych „Milenijna” i „Dworska” wraz z zasilaniem.

2010
czerwiec23

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/26/PN/2010

Wykonanie badań archeologicznych metodą wykopaliskową i sprawowanie stałego nadzoru archeologicznego w ramach zadania: 02063 pn: Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka-Na Ostatnim Groszu za Stadionem EURO przez osiedle Kozanów wraz z budową dwóch stacji prostownikowych „Milenijna” i „Dworska” wraz z zasilaniem.

2009
wrzesień24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ZP/33/PN/2009 "Przetarg nieograniczony na: 02063 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I: Zad. 1.4. Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO przez osiedle Kozanów, Zad. 1.5.2. Stacja zasilania "Milenijna", Zad. 1.5.3. Stacja zasilania "Dworska""

2009
lipiec31

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/33/PN/2009

02063 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I :
Zad. 1.4. Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO przez osiedle Kozanów Zad. 1.5.2. Stacja zasilania "Milenijna" Zad. 1.5.3. Stacja zasilania "Dworska"

2009
kwiecień29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie ZP/36/PN/2008

Została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona w ramach postępowania nr ZP/36/PN/2008 o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Zad. 1.4. Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO przez osiedle Kozanów
Zad. 1.5.2. Stacja zasilania "Milenijna"
Zad. 1.5.3. Stacja zasilania "Dworska"

Tryb:

projekt - realizacja

Prace przygotowawcze:

Koncepcja budowy trasy tramwajowej - zrealizowano

Koncepcja zagospodarowania przystanków Tramwaju Plus - zrealizowano

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (odcinek od ul. Legnickiej do osiedla Kozanów) - uzyskana i prawomocna

Decyzja o lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 - odcinek od ul. Legnickiej do osiedla Kozanów - uzyskana i prawomocna

Projekt budowlany, projekty wykonawcze, uzyskanie pozwolenia na budowę:

ogłoszenie przetargu: II kw. 2009

otwarcie ofert: III kw. 2009

rozpoczęcie projektowania: III kw. 2009

czas na projektowanie wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenia na budowę [miesięcy]: 11

koniec projektowania: II kw. 2010

Realizacja (budowa całego odcinka trasy tramwajowej oraz stacji prostownikowych):

ogłoszenie przetargu: III kw. 2010

otwarcie ofert: IV kw. 2010

rozpoczęcie realizacji: IV kw. 2010

czas na realizację robót budowlanych [miesięcy]: 11

koniec realizacji robót budowlanych: IV kw. 2011

Wartość brutto ogółem zgodnie z WPI [tysięcy PLN]:

106 931

Propozycja dofinansowania ze środków zewnętrznych:

POIiŚ


Podane terminy i kwoty, w niektórych przypadkach mogą być korygowane.