Aktualności

2011
sierpień04

Zamknięty fragment ulicy Dyrekcyjnej, ruszają tramwaje przez Borowską do parku Południowego

Tymczasowa organizacja ruchu zostaje wprowadzona z soboty na niedzielę 6/7 sierpnia 2011 r. w rejonie skrzyżowań ulicy Dyrekcyjnej z Borowską, Ślężną i Glinianą. W związku z przebudową torowiska tramwajowego na ulicach Borowskiej i Glinianej wyłączony z ruchu kołowego zostaje odcinek ul. Dyrekcyjnej między Borowską i Ślężną. Jednocześnie jednak przez Borowską i Dyrekcyjną będą mogły znowu kursować tramwaje do parku Południowego. Samochody zostają skierowane objazdem. Natomiast organizacja ruchu zostaje dostosowana dla jego potrzeb. Przepraszamy za utrudnienia, które potrwają do końca sierpnia.

Objazdy:

- dla jadących drogą nr 8 (ulicą Dyrekcyjną od Pułaskiego) w kierunku ul Ślężnej ze skrzyżowania z ul. Borowską w lewo przez ul. Borowską, w prawo w ul. Glinianą i w lewo w ul. Ślężną (dodatkowy sygnalizator dla wyjazdu z ul. Glinianej w Ślężną); odcinek ul. Glinianej miedzy ul. Ślężną i ul. Dyrekcyjną będzie dwukierunkowy!

- dla jadących ul. Ślężną w kierunku centrum w prawo przez ulicę Sieradzką, na skrzyżowaniu Borowska – Sieradzka w lewo (sygnalizacja tymczasowa), z ul. Borowskiej w prawo w ul. Glinianą (jeden kierunek ruchu do ul. Joannitów), w lewo ulicą Joannitów do ul. Dyrekcyjnej i dalej - kierunek centrum w lewo do ul. Borowskiej, gdzie można skręcić w prawo w kierunku ul. Swobodnej, bądź – kierunek droga krajowa nr 8 do ul. Pułaskiego, w prawo.

Ruch na trasach objazdu zostaje uprzywilejowany – pierwszeństwo przejazdu z Sieradzkiej w Borowską, z Glinianej w Joannitów i z Joannitów w Dyrekcyjną. Obowiązywać ma także nakaz jazdy w prawo dla jadących do centrum ze Ślężnej w Sieradzką i z Borowskiej w Glinianą. Aby optymalnie dostosować sygnalizację świetlną dla potrzeb objazdu nakaz jazdy w prawo wprowadzony zostaje na drodze od Dworca Głównego PKP z Joannitów w Dyrekcyjną. Następuje także modyfikacja cykli świetlnych w sygnalizatorach na pozostałych skrzyżowaniach w tym rejonie.

Uwaga, będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy:

- na Dyrekcyjnej od Joannitów do Borowskiej;

- na Borowskiej od Dyrekcyjnej do Glinianej;

- na Glinianej od Borowskiej do Joannitów;

- na Joannitów od Glinianej do Dyrekcyjnej;

- na Sieradzkiej od Ślężnej do Borowskiej.

Na skrzyżowaniu ulicy Borowskiej z Glinianą jadący Borowską od Ślężnej nie będą mogli skręcić w lewo, w Glinianą. Objazd do Glinianej przez ulice Borowską, Wesołą i Łódzką. Na ul. Wesołej wprowadzony zostaje zakaz parkowania.

Plan orientacyjny + objazdy

2011
lipiec25

Zwężenie na skrzyżowaniu - utrudniony przejazd Swobodna-Sucha

Dodatkowe zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Borowskiej, Ślężnej, Swobodnej i Suchej zostaną wprowadzone w nocy z wtorku na środę 26/27 lipca 2011 roku. W związku z realizowanymi na torowisku tramwajowym robotami rozpoczynają się prace na środku wspomnianego skrzyżowania. Dodane zostaje zwężenie przejazdu na osi Swobodna-Sucha przejazd w obu kierunkach pojedynczym pasem ruchu. Jadąc ulicą Swobodną od Powstańców Śląskich nie będzie można też skręcić w lewo w ul. Borowską, w kierunku Stawowej. Przepraszamy za utrudnienia, które powinny zostać zlikwidowane w niedzielę 31 lipca 2011 r. Dość poważne zmiany organizacji ruchu wyjątkowo wprowadzane są w środku tygodnia. Powodem jest konieczność dostosowania prac do harmonogramu. Padający w ubiegłym tygodniu deszcz uniemożliwiał wcześniejsze działania.

2011
lipiec08

Pierwsze płyty na torowisku w ul. Borowskiej, zmiany na ul. Hubskiej

Rozpoczyna się montaż płyt betonowych, które są integralną częścią torowiska tramwajowego na ul. Borowskiej. Tylko pod wiaduktem kolejowym na ul. Borowskiej torowisko będzie ułożone w nieco innej technologii – ze względu na urządzenia elektroniczne sterujące zwrotnicą na tym odcinku nie można używać płyt żelbetowych, metal musi być wyeliminowany ze względu na tzw. „strefę ciszy” elektromagnetycznej. Tymczasem na ul. Hubskiej wykonawca zapowiada więcej prac w dni wolne, także w niedzielę. Uwaga – od soboty zamknięty jest przejazd przez torowisko na ul. Hubskiej naprzeciwko kościoła pw. Ducha Świętego. Przypominamy także, że dojazd do ul. Kamiennej dla jadących Hubską od Armii Krajowej poprowadzony jest przez ul. św. Jerzego.

Przepraszamy za utrudnienia.

2011
czerwiec30

Węziej pod wiaduktem kolejowym na ciągu ulic Stawowa-Borowska

W nocy z piątku na sobotę 1/2 lipca 2011 roku związku z prowadzonymi na torowisku tramwajowym robotami wprowadzona zostanie korekta w organizacji ruchu na ul. Borowskiej pod wiaduktem kolejowym. Zmiana polega na wyłączeniu jednego pasa ruchu, zatem przejazd od ul. Stawowej do Borowskiej, możliwy będzie po jednym czynnym pasie. W kierunku przeciwnym bez zmian.

Przepraszamy za utrudnienia

2011
maj26

Zamknięty przejazd pod wiaduktem kolejowym na ul. Borowskiej

W związku z realizacją zadania Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS wraz z przebudową torowiska w ul. Glinianej i ul. Borowskiej od ul. Hubskiej do ul. Peronowej we Wrocławiu na czas od godz. 19.00 dnia 27 maja 2011 r. do godz. 5.00 dnia 30 maja 2011 r. zostanie ograniczony ruch pod wiaduktem kolejowym na ul. Borowskiej. Na wspomnianym obszarze jezdnia wschodnia ul. Borowskiej (prowadząca do ul. Peronowej i dalej do centrum) będzie całkowicie zamknięta. Ruch w obie strony będzie odbywał się po jezdni zachodniej – po jednym pasie od centrum (od ul. Stawowej) i do centrum (przejazd do Peronowej po tymczasowej nawierzchni przez torowisko tramwajowe).

Przepraszamy za utrudnienia.

2011
maj20

Zamknięty wlot w ul. Jesionową

W związku z realizacją projektu Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Pięknej do ul. Kamiennej we Wrocławiu od 21 maja 2011 r. zostają wprowadzone ograniczenia ruchu. Najistotniejszym elementem wdrażanych zmian jest zamknięcie wjazdu w ul. Jesionową. Od Hubskiej dojazd do niej będzie możliwy przez ulice Prudnicką i Paczkowską. Ponadto należy się liczyć z przewężeniami na ul. Hubskiej, na niektórych odcinkach ruch będzie sprowadzony z trzech do dwóch pasów, na czas trwania ograniczeń przystosowana do ich potrzeb zostaje także sygnalizacja świetlna. Przepraszamy za utrudnienia

2011
kwiecień27

Zmiany organizacji ruchu w rejonie Dworca Głównego

W związku z budową węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS oraz remontem torowiska tramwajowego na ul Borowskiej w nocy 29/30 kwietnia 2011 roku zostanie zmodyfikowana organizacja ruchu.

  • Skrzyżowanie ulic Suchej, Borowskiej i Swobodnej - zamknięty zostaje lewoskręt z Suchej, prosimy ponadto zwrócić uwagę na oznakowanie namalowane na jezdni ponieważ zmienione zostaję także tory jazdy na tym skrzyżowaniu.
  • Skrzyżowanie ulic Piłsudskiego, Peronowej i Kołłątaja - wprowadzony zostaje zakaz skrętu w lewo z Peronowej w Piłsudskiego.
  • Skrzyżowanie Borowskiej z Dyrekcyjną - na Borowskiej (w kierunku centrum) przed Dyrekcyjną na nieczynnym torowisku wydzielony zostaje lewoskręt do ul. Ślężnej.
  • Skrzyżowanie ulic Dyrekcyjnej i Joannitów - nie można skręcać w lewo z Dyrekcyjnej.

Na większości wyżej wymienionych skrzyżowań, a także na skrzyżowaniu ulic Małachowskiego i Pułaskiego skorygowane zostają programy sygnalizacji świetlnych. Prosimy o ostrożna jazdę.

Przepraszamy za utrudnienia.