Aktualności

2012
luty03

Czy most Wschodni powstanie w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym?

Realizacja projektu w zmniejszonym zakresie, już pod nową nazwą Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu, uzależniona jest od pozyskania partnera publiczno-prywatnego. Te działania nie podlegają spółce Wrocławskie Inwestycje, której zlecenia kończy się na przygotowaniu dokumentacji. Trwa postępowanie ws. pozyskania decyzji środowiskowej dla wariantu jednojezdniowego.

2011
lipiec25

Uchylona decyzja środowiskowa dla Mostu Wschodniego

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu uchyliło do ponownego rozpatrzenia decyzję środowiskową dla Budowy Mostu Wschodniego we Wrocławiu. Z otrzymanym 20 lipca 2011 roku zawiadomieniem wiąże się przesunięcie terminu zakończenie prac przygotowawczych dla tego zadania. Trwają prace nad ustaleniem nowego harmonogramu.

2011
kwiecień12

Zestawienie ofert do postępowania ZP/17/PN/2011

Zestawienie ofert do przetargu na: Przeprowadzenie badań populacji nietoperzy na Wielkiej Wyspie w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym nr 02090 "Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu".

2011
marzec31

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/17/PN/2011

Przeprowadzenie badań populacji nietoperzy na Wielkiej Wyspie w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym nr 02090 "Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu".

2011
styczeń05

Budowa mostu Wschodniego we Wrocławiu – decyzja środowiskowa

W dniu 29 grudnia 2010 roku dla projektu Budowa mostu Wschodniego we Wrocławiu została wydana decyzja środowiskowa. Dokument ten określa warunki jakie musi spełnić inwestor na etapie projektu budowlanego, realizacji i późniejszej eksploatacji aby inwestycja była jak najbardziej przyjazna dla mieszkańców i otoczenia, zwłaszcza fauny i flory. Decyzja jest bardzo ważnym i niezbędnym elementem procesu przygotowawczego.

2010
czerwiec10

Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu – rozprawa administracyjna

W związku z obietnicą złożoną podczas rozprawy administracyjnej, która odbyła się dnia 8 czerwca 2010 r., zamieszczamy poniżej załączniki do raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania. O załączniki poprosili uczestnicy spotkania. Przypominamy równocześnie, że dokumenty te były i są dostępne wraz z raportem złożonym w Wydziale Środowiska i Rolnictwa.

Załącznik nr 9 - pismo Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 19 czerwca 2008

Załącznik nr 10a - pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2008 oraz Załącznik nr 10b - pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu z dnia 05 maja 2009

2009
październik28

Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu – kolejne wydłużenie terminu konsultacji społecznych

Z opracowaniem wyłożonym do wglądu w siedzibach rad osiedlowych będzie można zapoznać się do 15 listopada 2009 r. Termin zostaje zmieniony po raz drugi na prośbę mieszkańców i ze względu na zainteresowanie jakie budzi.

2009
październik15

Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu – wydłużenie terminu na społeczne konsultacje

Z opracowaniem wyłożonym do wglądu w siedzibach rad osiedlowych będzie można zapoznać się do 31 października 2009 r. Jak już informowaliśmy w celu zapoznania z zadaniem inwestycyjnym Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu do rad osiedli zostały rozesłane przez projektanta materiały do udostępnienia społeczności lokalnej. Równocześnie na prośbę mieszkańców na naszej stronie publikujemy kolejne elementy powstającej dokumentacji.

Prezentujemy robocze materiały, które wejdą w skład opracowywanego Raportu oddziaływania na środowisko dla Budowy Mostu Wschodniego. Poza Mapą Poglądową planowanej inwestycji pozostawiamy do dyspozycji zainteresowanych „Raport w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami” oraz Mapę Geologiczną. Wkrótce opublikujemy kolejne dokumenty.

Mapa poglądowa

Raport w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami

Grafiki do raportu (ochrona powietrza) (Uwaga! Duży plik: 52 MB)

Mapa geologiczna - odrys

Analiza oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000

Mapa rolniczo-glebowa

Raport w zakresie ochrony klimatu akustycznego

Raport akustyczny - grafiki (Uwaga! Duży plik: 166 MB)

Podstawowa część raportu środowiskowego

2009
wrzesień10

Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu - rozpoczęły się społeczne konsultacje

W celu zapoznania z zadaniem inwestycyjnym Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu do rad osiedli trafiają rozesłane przez projektanta materiały do udostępnienia społeczności lokalnej. Opracowanie będzie wyłożone do wglądu w siedzibach rad osiedlowych do 15 października 2009 r.

Załączonych materiałów można szukać także w wymienionych poniżej miejscach. Jednak dla wygody mieszkańców Wrocławia udostępniamy je także w wersji elektronicznej.

Materiały do konsultacji w wersji Adobe Acrobat PDF (kliknij by pobrać)

Państwa ewentualne uwagi, będące dla nas bardzo cennymi wskazówkami bez względu na to czy są wyrazami poparcia czy krytyki, prosimy przesyłać na adres: mostwschodni@wi.wroc.pl

Rada Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice
ul. Pautscha 4
51-637 Wrocław
tel. (071) 345-28-83

Rada Osiedla Tarnogaj
ul. Henrykowska 2
50-503 Wrocław
tel. (071) 333-95-16

Rada Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki
ul. Parkowa 38/40/3
51-610 Wrocław
tel. (071) 348-53-27

2009
lipiec24

Monitoring środowiskowy dla mostu Wschodniego

Nasza spółka zleciła wykonanie monitoringu nietoperzy w sezonie 2009 pod względem ewentualnej możliwości kolizji z projektowaną inwestycją Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu. Monitoring nietoperzy prowadzony jest przez firmę NYCTALUS jej zadaniem jest także wykonaniem badań porównawczych na wybranym obiekcie mostowym w granicach miasta Wrocławia. NYCTALUS udostępnił już pierwszą dokumentację zdjęciową.

Aparatura wykorzystywana do rejestracji aktywności nietoperzy metodami bioakustycznymi. Po lewej stronie detektory ultrasoniczne, po prawej program komputerowy służący do analizy głosów nietoperzy (widoczna sekwencja dźwięków echolokacyjnych przelatującego nietoperza)

Nagrania aktywności nietoperzy w punkcie - Most Milenijny

Dalej nagrania aktywności nietoperzy w punkcie. Pracownicy prowadzą nagrania jednocześnie na moście i pod mostem - Most Milenijny

Nagarnia w punkcie oraz podczas przejścia wzdłuż wyznaczonej trasy. Zdjęcia wykonane nad Odrą w okolicach inwestycji.

Mroczek późny - jeden z gatunków nietoperzy często spotykany w okolicach zurbanizowanych

Borowiec wielki - nietoperz obserwowany w okolicach przyszłego mostu. Na zdjęciu 13 samiec borowca w dziupli. W okresie godowym samce siedząc w takich kryjówkach przywabiają samice wydają dźwięki przypominające śpiew ptaków.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu (poprzednia nazwa Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu została zmieniona w wz. z ograniczeniem projektu do jednej jezdni)

Tryb:

opracowanie dokumentacji

Prace przygotowawcze (koncepcja, decyzja środowiskowa):

rozpoczęcie realizacji: IV kw. 2011

koniec realizacji: I kw. 2014

Wartość brutto ogółem zgodnie z WPI [tysięcy PLN]:

60,0


Podane terminy i kwoty, w niektórych przypadkach mogą być korygowane.