Aktualności

2011
czerwiec10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/27/PN/2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ekranów akustycznych wzdłuż ul. Wyścigowej we Wrocławiu - zadanie 03190.".

2011
maj23

Zestawienie ofert do postępowania ZP/27/PN/2011

Zestawienie ofert do przetargu na: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ekranów akustycznych wzdłuż ul. Wyścigowej we Wrocławiu - zadanie 03190.".

2011
maj05

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/27/PN/2011

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ekranów akustycznych wzdłuż ul. Wyścigowej we Wrocławiu - zadanie 03190.

2010
wrzesień22

Wyścigowa dofinansowana

Inwestycja ma umowę o dofinansowanie podpisaną 20 września 2010r. z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Więcej informacji znajdą Państwo klikając tutaj.

2010
lipiec02

Przebudowa ul. Wyścigowej – otwarte wjazdy w ulice Waligórskiego i Turniejową

Od soboty 3 lipca 2010 roku zostają udostępnione dla ruchu połączenie z ul. Waligórskiego i ul. Turniejową, która była zamknięta na odcinku od ul. Wyścigowej do ul. Alianckiej.

Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu dobiega końca. Prowadzony jest odbiór wykonanych robót i poprawki nakazane przez nadzór. Mogą one jeszcze powodować tymczasowe utrudnienia w ruchu, przepraszamy.

Zapowiadane nasadzenia drzew, które mają być dokonane w ramach tego kontraktu, planowane są jesienią, w porze przewidzianej dla tego typu działalności.

2010
czerwiec18

Wyścigową w obie strony

Przebudowa ulicy Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu zmierza ku końcowi. Od soboty 19 czerwca 2010 zostają udostępnione do ruchu obie jezdnie tej drogi i zlikwidowany zostaje objazd przez ulicę Waligórskiego.

Tym samym po Wyścigowej można jeździć w obu kierunkach. Zamknięty zostaje natomiast wjazd w ul. Waligórskiego od skrzyżowania z Sudecką, Ślężną i Wyścigową, który zostanie poddany przebudowie. Przypominamy, że zamknięta pozostaje także ul. Turniejowa od Wyścigowej do Alianckiej.

Przepraszamy za utrudnienia.

2010
maj14

Zmiana organizacji ruchu związana z przebudową ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu

Z piątku na sobotę 14/15 maja 2010 roku zostanie zamknięta dla ruchu ul. Turniejowa na odcinku od ul. Wyścigowej do ul. Alianckiej.

Zmiany zostaną wprowadzone także na ulicy Wyścigowej – na odcinku od skrzyżowania ulic Ślężnej, Sudeckiej i Waligórskiego do Wojszyckiej droga będzie dwukierunkowa, aby umożliwić dojazd do ul. Wojszyckiej.

Natomiast ruch w kierunku centrum miasta będzie odbywał się nową jezdnią na całej długości ul. Wyścigowej.

Przepraszamy za utrudnienia.

2009
październik02

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Wyścigowej we Wrocławiu

W związku z trwającą przebudową ulicy Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 w nocy 2/3 października 2009 roku zostaną wprowadzone kolejne zmiany w organizacji ruchu. Będą one polegały na zamknięciu jezdni zachodniej na odcinku od al. Karkonoskiej do Novotelu. Ruch w tej części ul. Wyścigowej zostanie przełożony na zmodernizowaną jezdnię wschodnią.

Bez zmian pozostaje organizacja ruchu wprowadzona na czas remontu – Wyścigową można jeździć tylko w jednym kierunku, do centrum. Objazd w przeciwną stronę prowadzi przez ulice Waligórskiego i Karkonoską.

2009
wrzesień11

Zmiany organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Wyścigowej, Ślężnej, Sudeckiej i Waligórskiego

W związku z trwającą przebudową ulicy Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 w nocy 11/12 września 2009 roku zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu spowodowane rozpoczęciem prac na skrzyżowaniu ulicy Wyścigowej z ulicami: Ślężną, Sudecką i Waligórskiego.

 • Na ulicy Wyścigowej, na odcinku od ul. Turniejowej do wiaduktu kolejowego – przełożenie ruchu z jezdni wschodniej na zachodnią. W dalszym ciągu obowiązuje ruch jednokierunkowy, ulica przejezdna w stronę centrum.
 • Zamkniecie wjazdu w ulicę Sudecką od południa, dla autobusów możliwy skręt od Wyścigowej w lewo w ul. Waligórskiego.
 • Na ulicy Ślężnej, od Pułtuskiej do Sudeckiej - na jezdni wylotowej zamknięcie jednego pasa ruchu.
 • Objazd zamkniętego odcinka wylotu Ślężnej zorganizowany dla pojazdów do 3,5 t ulicami: Pułtuską i Sudecką do Waligórskiego. Na objeździe obowiązuje pierwszeństwo ruchu. Ulica Sudecka jednokierunkowa na odcinku Pułtuska-Waligórskiego (w stronę Waligórskiego). Pułtuska dwukierunkowa, obowiązuje na niej zakaz zatrzymywania i postoju.

W dalszym ciągu na wylocie z miasta obowiązuje objazd ulicy Wyścigowej przez ulice Waligórskiego i Karkonoską. Podczas maratonu organizowanego 13 września 2009 roku ww. ograniczenia na ul. Ślężnej będą czasowo usunięte.

2009
lipiec14

Unijne dofinansowanie - „Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu"

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn „Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu" złożony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet VI; Drogowa i Lotnicza sieć TEN-T, Działanie. 6.1 „Rozwój sieci drogowej TEN-T, został umieszczony na liście podstawowej projektów zatwierdzonej przez Ministra Infrastruktury w dniu 29 czerwca 2009 r.

2009
czerwiec26

Deszcz przeszkadza w remoncie ulicy Wyścigowej

Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu to także walka z żywiołem. Deszcz niektóre prace uniemożliwia, inne utrudnia i dodaje sporo nowej roboty – trzeba odbudowywać przejścia dla pieszych i łatać wypłukane przez wodę dziury na trasach objazdu.

Wykop po nocnych opadach zamienił się w tor regatowy

Woda i błota w korycie drogi

Błoto uniemożliwia rano wjazd maszyn

Montaż kanalizacji deszczowej

2009
czerwiec01

Prace na ulicy Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu

Na Wyścigowej trwa demontaż nawierzchni, jednak ruszyła już także budowa kanalizacji deszczowej.

2009
maj21

Zmiany w organizacji ruchu z powodu remontu ulicy Wyścigowej we Wrocławiu

W sobotę 23 maja, w nocy, na niedzielę, zostanie zamknięta dla ruchu jedna jezdnia ulicy Wyścigowej - prowadząca do centrum.

Przejazd w stronę miasta będzie przeniesiony na druga, zachodnią jezdnię. Będzie na niej obowiązywał ruch jednokierunkowy. W okolicach skrzyżowania z ulicami Wojszycką i Turniejową, ruch wraca na wschodnia stronę.

W przeciwnym kierunku, czyli od centrum, ruch poprowadzony zostanie objazdem przez ulice Waligórskiego i Karkonoską. Trasa objazdu wytyczona jest od skrzyżowania ulic Ślężnej i Sudeckiej. Ulica Waligórskiego na czas przebudowy będzie drogą jednokierunkową. Do zmienionej organizacji ruchu dostosowana będzie także sygnalizacja świetlna.

Swoje trasy zmieniają autobusy 144, 612, 249 i 259. Linie kursujące przez ulicę Wojszycką będą korzystały w jedną stronę z objazdu ulicą Turniejową. Powstanie tu dodatkowy przystanek, podobnie jak przy Waligórskiego. Powrót w stronę centrum – bez zmian.

Na utrudnienia narażeni są także piesi. Przejście przez ulicę Wyścigową przy skrzyżowaniu z Turniejową i Wojszycką zostało odsunięte od skrzyżowania. Dodatkowe przejście przez Turniejową zlokalizowane zostało przy przystanku. W rejonie skrzyżowania urządzone są tymczasowe chodniki.

Mieszkańcom posesji sąsiadujących z placem budowy dojazd będzie umożliwiał Wykonawca.

Jesienią tego roku planowany jest kolejny etap prac – ruch przeniesiony zostanie na jezdnię wschodnią, a roboty na zachodnią. Będą obowiązywały takie same kierunki jazdy jak przy obecnej organizacji ruchu.

Termin zakończenia: czerwiec 2010 r.

Zakres prac:

 • Przebudowa drogi na długości 1,5 km
 • Budowa chodników, ścieżek rowerowych i remont infrastruktury podziemnej.
 • Do przekopania prawie 25 tys. m. sześc. gruntu
 • Ponad 1,7 km sieci wodociągowej, w tym ponad 300 m. metodami bezwykopowymi
 • Prawie 1 km kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
 • Blisko 2,5 km kanalizacji deszczowej
 • Do ułożenia ponad 20 tys. m. kw. nawierzchni asfaltowej
 • Ponad 29 tys. szt. drzew i krzewów do wymiany

2009
kwiecień30

Ograniczenia ruchu na ul. Wyścigowej we Wrocławiu

W nocy z 2 na 3 maja 2009 roku przejazd na drodze krajowej nr 8 będą utrudniały zwężenia jezdni na ulicy Wyścigowej w rejonie skrzyżowań z ulicą Karkonoską oraz Turniejową i Wojszycką. Utrudnienia związane są z przygotowaniami do remontu ulicy Wyścigowej.

2009
kwiecień27

Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu - starania o pieniądze z Unii Europejskiej

Właśnie otrzymaliśmy informację Centrum Unijnych Projektów Transportowych, że 22 kwietnia 2009 roku pozytywnie został przeprowadzony drugi stopień formalnej oceny wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wniosek złożony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Priorytet VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6.1.: Rozwój sieci drogowej TEN-T, w wyniku oceny formalnej został pozytywnie zweryfikowany i przyjęty do oceny merytorycznej I-go stopnia.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Przebudowa ul. Wyścigowej w ciagu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu

Tryb:

projekt - realizacja

Prace przygotowawcze (koncepcja, decyzja środowiskowa, decyzja lokalizacyjna, projekt budowlany):

ogłoszenie przetargu: realizowane przez inną jednostkę miejską

otwarcie ofert: realizowane przez inną jednostkę miejską

rozpoczęcie realizacji: realizowane przez inną jednostkę miejską

czas na realizację [miesięcy]: realizowane przez inną jednostkę miejską

koniec realizacji: realizowane przez inną jednostkę miejską

Realizacja (roboty budowlane):

ogłoszenie przetargu: III kw. 2008

otwarcie ofert: I kw. 2009

rozpoczęcie realizacji: II kw. 2009

czas na realizację robót budowlanych [miesięcy]: 13

koniec realizacji robót budowlanych: III kw. 2010

Wartość brutto ogółem zgodnie z WPI [tysięcy PLN]:

32 500,0

Propozycja dofinansowania ze środków zewnętrznych:

POIiŚ


Podane terminy i kwoty, w niektórych przypadkach mogą być korygowane.