Aktualności

2010
grudzień31

Racławicka przeszła niezbędne procedury

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy ulicy Racławickiej i budowy mostu na Ślęzie. Zadanie otrzymało wszystkie wymagane prawem decyzje i pozwolenia w tym prawomocny ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).

2010
kwiecień06

Decyzja środowiskowa na budowę ul. Racławickiej

Projekt pn. „Budowa ul. Racławickiej – zadanie 2 – prace przygotowawcze” przebył ważny etap. Zadanie ma już prawomocną decyzję środowiskową, która powinna umożliwić budowę przeprawy mostowej przez rzekę Ślęzę. Prace przygotowawcze dla mostu łączącego Oporów z Grabiszynkiem powinny zakończyć się w tym roku. Nie został jeszcze wyznaczony termin realizacji tego projektu.

© PLAN, http://www.plan.pl

2009
czerwiec05

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania ZP/7/PN/2009 "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa ul. Racławickiej - zadanie 2 - prace przygotowawcze” (zadanie nr 3260)"

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Budowa ul. Racławickiej - zadanie 2 - prace przygotowawcze

Tryb:

projekt

Prace przygotowawcze (decyzja środowiskowa, decyzja o realizacji inwestycji drogowej):

rozpoczęcie realizacji: II kw. 2009

koniec realizacji: IV kw. 2010

Wartość brutto ogółem zgodnie z WPI [tysięcy PLN]:

25 396,00

Propozycja dofinansowania ze środków zewnętrznych:

środki własne


Podane terminy i kwoty, w niektórych przypadkach mogą być korygowane.