Aktualności

2013
listopad29

Ołtaszyńską przy skrzyżowaniu ze Zwycięską możliwy przejazd w obu kierunkach

W związku z zakończeniem przebudowy wlotu ul. Oltaszyńckiej w Zwycięską od 30 listopada 2013 r. na Ołtaszyńskiej planowane jest przywrócenie organizacji ruchu umożliwiającej ruch dwukierunkowy. Na niespełna 50-metrowym odcinku ulicy obowiązywał ruch jednokierunkowy – od ronda w kierunku ul. Wojszyckiej.

2013
październik31

Przebudowa Zwycięskiej – zmiany na skrzyżowaniu z Ołtaszyńską

Od 2 listopada 2013 r. na skrzyżowanie ulic Zwycięskiej i Ołtaszyńskiej planowane jest wdrożenie zastępczej organizacji ruchu mającej umożliwić przebudowę północnego wlotu ul. Ołtaszyńskiej. Na niespełna 50-metrowym odcinku drogi, przewidzianym do przebudowy, będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy – od ronda w kierunku ul. Wojszyckiej. Uwaga, ruch autobusów komunikacji zbiorowej, pozostanie dopuszczony w obu kierunkach. Prosimy o ostrożną jazdę i przepraszamy za utrudnienia.

2013
październik21

Na skrzyżowaniu z Ołtaszyńską na razie bez zmian

Planowane na 19 października 2013 r. zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Zwycięskiej i Ołtaszyńskiej nie zostały wdrożone. Nowym termin wprowadzeni ograniczeń w tym rejonie nie został jeszcze ustalony. Przepraszamy za utrudnienia

2013
październik17

Przebudowa Zwycięskiej – zmiany na skrzyżowaniach z Karkonoską i Ołtaszyńską

Od 19 października 2013 r. skrzyżowanie ulic Karkonoskiej i Zwycięskiej ma być udostępnione w tzw. docelowej organizacji ruchu. Oznacza to, że jadący Karkonoską od centrum, skręcając w Zwycięską będą mieli do dyspozycji dwa pasy oraz poszerzony wlot Zwycięskiej i nowy przejazd kolejowy, a jadący Zwycięską od Ołtaszyńskiej wydłużone trzy pasy ruchu na skrzyżowaniu z Karkonoską.
Równocześnie należy liczyć się z utrudnieniami na skrzyżowaniu z ul. Ołtaszyńską. Przed rondem na północnym wlocie Ołtaszyńskiej (od strony Wojszyckiej), w związku z jego rozbudową, ruch będzie odbywał się wahadłowo. Prosimy o ostrożną jazdę i przepraszamy za utrudnienia

2013
wrzesień20

Nocne utrudnienia na skrzyżowaniu ulic Karkonoskiej i Zwycięskiej

W związku z planowanymi robotami drogowymi polegającymi na wymianie nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Karkonoskiej i Zwycięskiej należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu w dniach od 21 do 26 września 2013 r. Prace mają być prowadzone w porze nocnej w godzinach 21-6. W tym czasie ruchem będzie kierowała upoważniona osoba, sygnalizacja świetlna zostanie wyłączona (światła żółte pulsujące). Prosimy o ostrożną jazdę i przepraszamy za utrudnienia

2013
sierpień30

Ulica Zwycięska dwukierunkowa

W związku z zakończeniem kolejnego etapu robót nad przebudową ulicy Zwycięskiej w nocy z soboty na niedzielę 31 sierpnia/1 września 2013 r. planowane jest przywrócenie ruchu dwukierunkowego na odcinku ul. Zwycięskiej od ul. Karkonoskiej do ul. Ołtaszyńskiej.

2013
czerwiec27

Ulica Zwycięska jednokierunkowa

W związku z prowadzoną przebudową z soboty na niedzielę 29/30 czerwca 2013r. na ul. Zwycięskiej planowane jest wdrożenie organizacji ruchu zstępczego polegającego na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na odcinku od al. Karkonoskiej do ul. Ołtaszyńskiej. Na skrzyżowaniu z Ołtaszyńską ruch powinno usprawnić oddane do użytku rondo. Objazd do al. Karkonoskiej ulicami Ołtaszyńską, Wojszycką, Wyścigową. Dojazd do osiedla przy ul. Kawalerzystów od ronda na skrzyżowaniu z ul. Ołtaszyńską będzie możliwy drogą tymczasową. Prosimy zwracać uwagę na znaki. Przepraszamy za utrudnienia.Ruch jednokierunkowy - odcinek zaznaczony na czerwono - pomiędzy al. Karkonoską a, ul. Ołtaszyńską, dojazd do osiedla „Złota podkowa” drogą tymczasową - niebieska strzałka.

2013
czerwiec21

Zmiany na ulicy Kutrzeby

Do ruchu od 22.06.2013r. zostaje udostępniony odcinek ul. Kutrzeby pomiędzy ul. Strachowskiego a ul. Kryniczną. Równocześnie w związku trwającą przebudową ulic Zwycięskiej i Kutrzeby zamknięty będzie drugi fragment tej ulicy - od Krynicznej do mniej więcej końca zabudowy. Uwaga – skrzyżowanie z ul. Kryniczną będzie nieprzejezdne. Dojazd do posesji na remontowanym odcinku będzie zorganizowany na dotychczasowych zasadach. Autobusy 612 jadące od Wysokiej zawracają na Opalowej, w przeciwnym kierunku jadą przez ul. Unruga. Prosimy zwracać uwagę na znaki. Przepraszamy za utrudnienia.

2012
września20

Zamknięcie przejazdu na ul. Kutrzeby

W związku trwającą przebudową ulic Zwycięskiej i Kutrzeby od 22.09.2012r.- odcinek ul. Kutrzeby pomiędzy ul. Strachowskiego, a ul. Kryniczną będzie zamknięty. Objazd w kierunku miejscowości Wysoka, Żórawina przez ulice Strachowskiego, Zwycięską, Ołtaszyńską i Radosną do Chabrowej. W przeciwnym kierunku ulicami Diamentową, Nenckiego i Strachowskiego. Zmienionymi trasami pojadą także autobusy komunikacji miejskiej. Przepraszamy za utrudnienia, prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych na zamkniętym odcinku ul. Kutrzeby będzie ograniczony dojazd do posesji. Dojazd dla mieszkańców od strony ul. Nenckiego. Ulicą tą będzie także poprowadzona komunikacja zbiorowa. W załączeniu schemat objazdu zamkniętego odcinka drogi. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczeń będą przekazywane indywidualne mieszkańcom przez kierownictwo budowy.

2012
sierpień30

Ulica Zwycięska – głównie utrudnienia dla pieszych

W związku z planowaną przebudową ulic Zwycięskiej i Kutrzeby od 1.09.2012r. nastąpi wdrożenie organizacji ruchu zastępczego na ulicy Zwycięskiej. Ponieważ pierwsze roboty budowlane mają być prowadzone poza jezdnią ograniczenia w ruchu dotyczyły będą głównie pieszych. Przepraszamy za utrudnienia, prosimy zwracać uwagę na oznakowanie. Jednocześnie informujemy, że przez cały czas prowadzenia inwestycji na ulicy Zwycięskiej planowane jest utrzymanie ruchu w obu kierunkach. Niemniej mogą wystąpić utrudnienia w postaci miejscowych zwężeń i ruchu maszyn budowlanych. Kolejne zmiany w organizacji ruchu będą wprowadzane sukcesywnie, stosownie do postępu robót. W ciągu najbliższego miesiąca planowane jest ograniczenie ruchu na ul. Kutrzeby i północnym wlocie ul. Ołtaszyńskiej – wdrożenie zmian poprzedzimy szczegółową informacją.

2012
lipiec16

Podpisane umowy na przebudowę ulicy Zwycięskiej

Podpisana została umowa z firmą Skanska dla zadania Przebudowa ul. Zwycięskiej i ul. Kutrzeby stanowiących połączenie dróg krajowych nr 5 i nr 8 z gminą Kobierzyce. W jego zakres wchodzą przebudowa lewoskrętu z al. Karkonoskiej (I etap poszerzenia), przebudowa ulicy Zwycięskiej (ok. 1,4 km) od Karkonoskiej do Agrestowej oraz przebudowa ulicy gen. Kutrzeby od Parafialnej do granic zabudowy (ok. 1 km). Wykonawca ma 17 - miesięczny termin realizacji. Wartość kontraktu ok. 25 mln zł. Realizacja rozpocznie się od przebudowy ul. Zwycięskiej w drugiej połowie sierpnia. Obecnie Wykonawca przygotowuje projekt zastępczej organizacji ruchu.

2009
lipiec24

Umowa na projekt przebudowy ulicy Zwycięskiej

Spółka Wrocławskie Inwestycje podpisała umowę na wykonanie projektu z biurem Biprogeo-Projekt sp. z o.o. z Wrocławia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji dla Przebudowy ulicy Zwycięskiej od ul. Agrestowej do al. Karkonoskiej w ramach istniejącego korytarza drogowego i zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Zadanie jest współfinansowane przez spółkę MPWiK w zakresie przebudowy jej sieci.

2009
lipiec07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ZP/2/PN/2009 na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: 03340 - Przebudowa ulicy Zwycięskiej od ulicy Agrestowej do al. Karkonoskiej we Wrocławiu wraz z uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji i pełnieniem nadzoru autorskiego".

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Przebudowa ul. Przebudowa ul. Zwycięskiej od ul. Agrestowej do ul. Karkonoskiej

Tryb:

projekt - realizacja

Prace przygotowawcze (KP-P, PB, PW , decyzja środowiskowa, decyzja zrid, decyzja pozwolenie na budowę w części MPWiK , nadzór autorski nad zadaniem):

ogłoszenie przetargu: I kw. 2009

otwarcie ofert: II kw. 2009

rozpoczęcie realizacji: III kw. 2009

koniec realizacji: II kw. 2011

Wartość brutto ogółem zgodnie z WPI [tysięcy PLN]:

1 051 640,00 zł brutto

Propozycja dofinansowania ze środków zewnętrznych:


Podane terminy i kwoty, w niektórych przypadkach mogą być korygowane.