Aktualności

2011
październik31

Ruch na ulicy Awicenny w obie strony

Po ulicy Awicenny można jeździć w obu kierunkach. Zmiana organizacji ruchu została wprowadzona na potrzeby objazdów i dojazdów do cmentarzy w weekend poprzedzający dzień Wszystkich Świętych, jednak po 1 listopada zostanie ona utrzymana. Jezdnie zostały przygotowane na święta już w układzie docelowym. Dopuszczenie ruchu nie oznacza jeszcze końca inwestycji – do stycznia planowane są roboty na innych elementach infrastruktury – chodzi głównie o budowę odwodnienia i chodników. W związku z tym okresowo mogą pojawić się utrudnienia – przepraszamy.

2011
październik24

Ostatnia warstwa nawierzchni utrudni ruch na ulicy Awicenny

Rozpoczyna się ostatni etap przygotowań ulicy Awicenny do uruchomienia przed dniem Wszystkich Świętych. W nocy z poniedziałku na wtorek 24/25 października 2011 r. oraz w nocy z wtorku na środę 25/26 października 2011 r. będą prowadzone prace związane z układaniem ostatniej, ścieralnej, warstwy nawierzchni na remontowanej ulicy Awicenny w związku z czym od godz. 22:15 wieczorem do 5:15 rano droga będzie zamknięta dla ruchu. Prace mogą być także kontynuowane w kolejną noc – 26/27 października 2011 r. Przepraszamy za utrudnienia. Efektem tych robót będzie wdrożenie przed dniem 1 listopada 2011 r. docelowej organizacji ruchu, a tym samym zakończenie części drogowej dla tego projektu.

2011
wrzesień02

Na Awicenny do poczty tylko od ul. Wiejskiej

Drobna zmiana w tymczasowej organizacji ruchu – zamknięty zostaje od 3 września dojazd do poczty od strony torów kolejowych. Dojazd możliwy będzie tylko od ul. Wiejskiej. Wykonawca zastosował już wstępnie nową technologię, która pozwala na wykorzystanie odpadów z frezowania istniejącej nawierzchni i zagospodarowania ich do wytworzenia nowych konstrukcji. Skraca to czas wykonania oraz zmniejsza koszty inwestycji - technologia wykonania podbudowy z mieszanki MC I MCA.

W nowej niestosowanej dotychczas na naszym terenie technologii wykonano odcinek próbny podbudowy na fragmencie remontowanej ul. Awicenny. Technologię opracowała Politechnika Wrocławska Wydział Inżynierii Lądowej pod kierownictwem profesora Antoniego Szydły. Podbudowa powstała w efekcie głębokiego recyklingu polegającego na użyciu destruktu ze sfrezowania istniejącej nawierzchni, odziarnieniu kruszywem, dodaniu cementu i asfaltu spienionego, wymieszaniu wszystkich składników przy zachowaniu optymalnej wilgotności i zagęszczeniu. Z tak uzyskanej mieszanki wykonano warstwy podbudowy w jednym ciągu tchnologicznym samobieżną maszyną frezującą, mieszającą i układającą. Następnie warstwy mieszanki MC (mieszanka destruktu ze starej nawierzchni wymieszana z cementem) oraz mieszanki MCA (połączenie mieszanki MC ze spienionym asfaltem) zostały zagęszczone i uszczelnione powierzchniowym utrwaleniem. Na tej warstwie będą układane kolejne warstwy bitumiczne konstrukcji nawierzchni.

2011
lipiec14

Ulica Awicenny staje się jednokierunkowa

W nocy z piątku na sobotę 15/16 lipca 2011 r. zostanie wprowadzona dla potrzeb remontu zastępcza organizacja ruchu – na odcinku od ul. Wiejskiej do przejazdu kolejowego będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu. Objazd w przeciwnym kierunku ulicami: Trawową, Krzemieniecką, Ostrowskiego, Grabiszyńską, Solskiego i Wiejską do Awicenny.Zmieni się także trasa autobusów linii 325. Od 16 lipca autobusy kursujące z Poczty Polskiej w kierunku Brochowa będą jeździły przez ulicę Awicenny, Trawową, Krzemieniecką, Petuniową, Klecińską. W kierunku przeciwnym bez zmian.

Przepraszamy za utrudnienia.

2011
kwiecień01

Podpisany kontrakt na remont ul. Awicenny

Rusza zasadnicza część wykonania projektu Przebudowa ulicy Awicenny na odcinku od ul. Wiejskiej do torów kolejowych we Wrocławiu. Podpisany właśnie kontrakt będzie realizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. - Kędzierzyn Koźle. Jego wartość przekracza 4,4 mln zł, czas przewidziany na realizację to 10 miesięcy. Pierwsze utrudnienia w ruchu spowodowane pracami w połowie kwietnia.

Konstrukcja nowej jezdni będzie wykonywana według nowatorskiej technologii, opracowanej przy współudziale Politechniki Wrocławskiej (zespołu pod kierownictwem prof. Szydło) - zakłada ona recykling materiałów (destruktu) pochodzących z rozbiórki całej starej jezdni poprzez mieszanie destruktu z cementem i tzw. spienionym asfaltem, a następnie wykorzystanie tej mieszanki do wykonania warstwy wzmacniającej oraz dolnej warstwy podbudowy.

2011
marzec25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania ZP/8/PN/2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 03500 Przebudowa ul. Awicenny na odcinku od ul. Wiejskiej do torów kolejowych we Wrocławiu.

2011
marzec15

Zestawienie ofert do postępowania ZP/8/PN/2011

Zestawienie ofert do przetargu na: "03500 Przebudowa ul. Awicenny na odcinku od ul. Wiejskiej do torów kolejowych we Wrocławiu".

2011
luty22

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/8/PN/2011

03500 Przebudowa ul. Awicenny na odcinku od ul. Wiejskiej do torów kolejowych we Wrocławiu.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Przebudowa ul. Awicenny na odcinku od ul. Wiejskiej do torów kolejowych we Wrocławiu

Tryb:

projekt - realizacja

Prace przygotowawcze (koncepcja, decyzja środowiskowa, decyzja lokalizacyjna, projekt budowlany):

realizowane przez inną jednostkę miejską

Realizacja:

ogłoszenie przetargu: I kw. 2011

otwarcie ofert: I kw. 2011

rozpoczęcie realizacji: II kw. 2011

czas na realizację [miesięcy]: 10

koniec realizacji: I kw. 2012

Wartość brutto ogółem zgodnie z WPI [tysięcy PLN]:

6 400

Propozycja dofinansowania ze środków zewnętrznych:

brak


Podane terminy i kwoty, w niektórych przypadkach mogą być korygowane.