Aktualności

2012
lipiec10

Wał na Kozanowie wyrasta ponad poziom poziom gruntu

Po uprzątnięciu terenu i szczegółowym ustaleniu miejsca przebiegu budowę zapory przeciwpowodziowej poprzedziły badania gruntu. W ich efekcie wymieniliśmy znajdujące się pod przyszłym wałem wszystkie warstwy "przepuszczalne" na "nieprzepuszczalne". Równocześnie cały czas był i jest gromadzony materiał, który już jest sukcesywnie wbudowywany. Tego materiału jest już tyle, że w razie zagrożenia powodziowego można z niego stworzyć tymczasowe zabezpieczenie. Niemniej można już na niektórych odcinkach zaobserwować pierwszą cześć powstającej konstrukcji to tzw. korpus wału.

2012
luty15

Rusza budowa wału przeciwpowodziowego na Kozanowie

W obecności prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza prezes naszej spółki Paweł Rychel podpisał ze Zbigniewem Ziajką, właścicielem firmy Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe, umowę na zarządzane przez Wrocławskie Inwestycje Budowę Wału Przeciwpowodziowego na osiedlu Kozanów we Wrocławiu od mostu Maślickiego, wzdłuż ulic Nadrzecznej, Gwareckiej i Ignuta, do siedziby Policji przy ul. Połbina oraz wykonywaną równolegle Przebudowę kolektora Odra na odcinku od komory K69 do komory K60. Planowany termin realizacji kontraktu - od marca 2012 roku do końca maja 2013 roku.

Inwestorami przedsięwzięcia są Miasto Wrocław i MPWiK S.A.

Koszty przedsięwzięcia:
Sam wał przeciwpowodziowy pochłonie 13 300 344 zł brutto – cena ta uwzględnia realizację oraz przeprowadzone wcześniej wykupy gruntów i inne przygotowaniem. Jednak nie zawiera się w niej koszt przebudowy kolektora sanitarnego. Wskazane powyżej środki pochodzą z budżetu miasta oraz Programu Odra 2006 - 5 000 000,00 zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 5 640 276,00 zł.
Wartość podpisanego kontraktu to

Za wykonanie wału:9 471 049,34 zł
Za przebudowę Kolektora Odra (inwestycja MPWiK S.A):12 888 675,82 zł
Realizacja całości:22 359 725,16 zł

1. Obok prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza - Zbigniew Ziajka, Wykonawca oraz Paweł Rychel, prezes WI (z lewej)
2. Orientacyjne położenie obiektu i obszaru chronionego przed powodzią
3. Wybrane parametry konstrukcji: długość 1033 m, średnia wysokość nasypu 3 m, szerokość u podstawy ok. 30 m, szerokość na koronie: 4 m

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Budowa Wału Przeciwpowodziowego na osiedlu Kozanów we Wrocławiu od mostu Maślickiego, wzdłuż ulic Nadrzecznej, Gwareckiej i Ignuta, do siedziby Policji przy ul. Połbina. Przebudowa kolektora Odra na odcinku od komory K69 do komory K60

Tryb:

projekt - realizacja

Realizacja (roboty budowlane):

ogłoszenie przetargu: IV kw. 2011

rozpoczęcie realizacji: I kw. 2012

koniec realizacji robót budowlanych: II kw. 2013

Wartość brutto ogółem zgodnie z umową:

26 189 019,82


Podane terminy i kwoty, w niektórych przypadkach mogą być korygowane.