Ta strona używa ciasteczek. Jesli chcesz poznać politykę prywatnosci w tym zakresie kliknij [tutaj]

Aktualności

2016
marzec31

Koncert Davida Gilmoura na pl. Wolności

Porozumienie ESK Wrocław 2016 z Wrocławskimi Inwestycjami sp. z o.o przewiduje w czasie planowanego 25 czerwca koncertu Davida Gilmoura udostępnienie pl. Wolności dla publiczności. Tym samym zmieniamy harmonogram realizacji dla zadania Budowa zadaszeń zewnętrznych klatek schodowych parkingu podziemnego przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Montaż dwóch wiat po zachodniej stronie pl. Wolności (od strony budynku NFM) rozpocznie się po 28 czerwca 2016r., a termin zakończenia inwestycji zostaje przesunięty na koniec sierpnia 2016r.
Uczestnikom spotkania życzymy miłej zabawy.

2015
maj08

Treść polemiki z Gazetą Wrocławską

W związku z publikacją 30 kwietnia 2015 r. w „Magazynie Gazety Wrocławskiej” tekstu „Prokuratura nie wytłumaczy. Po co?” przekazaliśmy redakcji list polemizujący z przywołanym artykułem. Oto jego treść:Panie Redaktorze


Szanowna Redakcjo


Dlaczego naszej spółce nie udzielono głosu w artykule, w którym została opisana jako sprawczyni „domniemanych przestępstw”? Autor opublikowanego 30 kwietnia 2015 r. w „Magazynie Gazety Wrocławskiej” tekstu „Prokuratura nie wytłumaczy. Po co?” otrzymał od nas stosowne wyjaśnienia. Rozumiemy, że jego pogląd może się różnić od tego co prezentujemy i może krytycznie oceniać postanowienie Prokuratury (stanowisko Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu: www.wroclaw.pa.gov.pl/more.php?nr=214), jednak elementarne względy przyzwoitości wymagają by dopuścić do głosu podmiot pomawiany nawet o drobne nieprawidłowości, a tym bardziej o przestępstwo. Prosimy w związku tym o zamieszczenie tytułem polemiki niniejszego listu odpierającego te pomówienia.

Redaktor Marcin Rybak kwestionuje decyzję Prokuratury, która postanowiła nie wszczynać śledztwa w sprawie rzekomych nieprawidłowości na budowie Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Pisze, że tego postanowienia „nie rozumie” i przytacza argumenty oraz zadaje pytania, które potwierdzają głównie tezę, że nie rozumie tego co napisała w postanowieniu Prokuratura.

Proszę Państwa, trudno wymagać śledztwa w sprawie utraty pieniędzy, które nie zostały utracone – autor pisze, że działania na budowie mogą doprowadzić do utraty unijnej dotacji na budowę. Póki co, nie doprowadziły. Trudno zarzucać Prokuraturze, że kontrolowała wydatki dla poprzedniego Wykonawcy, a nie obecnego, ponieważ rozliczenia z obecnym nie zostały wciąż zamknięte, zatem i dokumenty wciąż powstają. Jak w ogóle można domagać się by Prokuratura czyniła zrzut, z „rozbijania płatności”? To przecież sposób rozliczeń zapisany w dokumentacji i dotyczyłby każdego wykonawcy, z którym ta umowa byłaby podpisana. Proszę Państwa, przecież każdy z nas, nawet na prywatnych inwestycjach, typu remont kuchni, płaci zaliczki, płaci za dostarczenie poszczególnych materiałów, czy za prace ekstra. Nawet jeśli w danym momencie byśmy przepłacili, to przecież decydująca jest zapłata końcowa, o której na razie nie ma mowy.

Autor zarzuca zarządzającemu budową, że umożliwił wykonawcy dodatkowy, czytaj nielegalny, zarobek poprzez zezwolenie na użycie tańszych materiałów, czy też dodatkowe prace wynikłe ze zmiany przepisów przeciwpożarowych. Zarzuty dziwne. Autorowi zostały dostarczone szczegółowe informacje, że użyte materiały były zgodne z projektem, a zapłata będzie stosowna do ich wartości. Rozmawialiśmy z Autorem także o przepisach przeciwpożarowych, które zmieniły się w trakcie trwania inwestycji, więc musiał widzieć, że zarządzenie dodatkowych prac było konieczne, ponieważ na koniec nie uzyskalibyśmy odbiorów. Oczywiście można było z tymi pracami czekać do samych odbiorów kiedy przedstawiciele Straży Pożarnej wskazaliby błędy, ale wtedy zlecilibyśmy naprawę w momencie, w którym odsunęłaby ona terminy zakończenia inwestycji tak, że z pewnością nie dałoby się rozliczyć środków unijnych, gdy tymczasem te formalności zostały właśnie pozytywnie załatwione.

Z poważaniem


2015
kwiecień27

Pytania i odpowiedzi zadane w związku z publikacjami o NFM

„Gazeta Wrocławska” opublikowała dwa artykuły poświęcone m.in. budowie Narodowego Forum Muzyki (24 i 27 kwietnia 2015r.) i ewentualnym nieprawidłowościom, do których rzekomo mogło tam dojść. Redaktor Marcin Rybak, autor obu publikacji, spekulując, na ten temat przywołuje także wyjaśnienia, o które prosił naszą spółkę. Są one, naszym zdaniem, wybrane w sposób, który nie umożliwia pełnego zrozumienia opisywanych spraw, dlatego postanowiliśmy przedstawić wszystkie pytania jakie do nas w tym temacie wpłynęły i oczywiście wszystkie odpowiedzi. Pozwalamy sobie jedynie na ingerencję mającą chronić dane postaci nie będących osobami publicznymi.


Na pierwszą partię przysłanych nam pytań odpisaliśmy 17 kwietnia 2015r. Pytanie dodatkowe to była prośba o wyjaśnienie jakich robót dotyczą wskazane „wnioski o płatność":


Oto odpowiedzi. Jeśli są zbyt lakoniczne to jesteśmy otwarci na dodatkowe wyjaśnienienia, wszystkich kwestii do końca, łącznie z wizytą na obiekcie – też zapraszamy.

1. Czy - zdaniem spółki WI - jest realne zagrożenie, że inwestycja nie zostanie ukończona na czas i nie zdążymy rozliczyć się z Unią Europejską?

- Przecież takie ryzyko istnieje na każdej inwestycji. Także w tym wypadku istniało ono od samego momentu przekazania inwestycji do WI, teraz też istnieje, choć w naszej ocenie jest mniejsze, a my staramy się je zupełnie wyeliminować.

2. Jak firma Wrocławskie Inwestycje komentuje informacje ABW, jakoby przedstawiciel waszej firmy *** naciskał na pracownicę Inżyniera Kontraktu by zaniżyła kosztorys inwestorski, potrzebny do organizacji przetargu na dokończenie budowy NFM? Z czyjej inicjatywy **** rozmawiał w tej sprawie? Czy prawdziwe są sugestie ABW, że naciski owe wywierał też wiceprezydent Maciej Bluj?

- Nie mieliśmy sygnałów o jakichkolwiek nielegalnych naciskach. Nikt czegoś takiego nie zgłaszał.

3. Czy prawdziwe są sugestie ABW, że firma Inter System znała wartość kosztorysu inwestorskiego przed ogłoszeniem przetargu? Czy to prawda, że firmie Ove Arup nie przedstawiono przetargowej oferty Inter Systemu? Mimo, że umowa nakazywała by Ove Arup ocenił wszystkie oferty? Czy to prawda, że ofertę Inter Systemu Ove Arup dostał do oceny dopiero po wyborze tej firmy a przed ogłoszeniem tegoż wyboru?

- Inter System nie znał kosztorysu inwestorskiego, ale jak każdy oferent mógł go oszacować na podstawie zapisów w budżecie. Co do oceny ofert przez Ove Arup - zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oferty ocenia wyłącznie komisja przetargowa wyłoniona przez Zamawiającego, czyli WI.

4. Cytat z zawiadomienia: "z posiadanych przez Delegaturę ABW informacji wynika, że Dyrektor Zarządzający i współwłaściciel Inter Systemu Marek Nowara, oraz przedstawiciele Zamawiającego ustalili, że w ramach realizacji inwestycji uzyska on dodatkową zapłatę w wysokości ok 60 mln zł za roboty dodatkowe i naprawcze po poprzednim wykonawcy, zrealizowane w oparciu o zamówienie "z wolnej ręki".

Jak firma WI komentuje wspomniane informacje z doniesienia ABW?

- Skąd niby Zamawiający miałby wziąć taką kwotę? Ponadto, zapłaty można dokonać wyłącznie w oparciu o umowę, a przede wszystkim: zamówienia publiczne udzielane są w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych i nie ma możliwości ustalania "wartości zamówień z wolnej ręki".

5. "Rozpytywana" na tę okoliczność pracownica firmy Ove Arup sugerowała, że niska cena ofertowa firmy Inter System to wynik m.in. braku wliczenia w cenę ryzyka związanego z robotami dodatkowymi. Inni oferenci - czytamy w notatce z "rozpytania" - musieli wliczyć w cenę ryzyko nieuwzględnienia wniosków o zgodę na roboty dodatkowe. Czy firma Inter System mogła się spodziewać, że wszystkie takie wnioski zostaną zaakceptowane?

- Każdy z potencjalnych Wykonawców posiadał takie same informacje przy składaniu ofert. Absolutnie nie ma też tak, że nadzór w toku procesu budowlanego automatycznie akceptuje ewentualne roszczenia Wykonawcy, każde poddane jest odpowiedniej procedurze.

6. Czy prawdziwe są informacje, że nieprzedłużenie kontraktu z firmą Ove Arup wynikało z zarzutów, że firma ta "nie jest elastyczna" w stosunku do Inter Systemu? Czyli, że np. nie odbiera prac niezakończonych albo źle zrobionych.

- Współpraca z firmą Ove Arup przy nadzorowaniu przedsięwzięcia została zakończona na skutek upływu terminu na jaki została zawarta.

7. Czy prawdziwe są sugestie ABW - z powołaniem się m.in. na wspomnianą pracownicę firmy Ove Arup - że firma Inter System była traktowana zupełnie inaczej (czytaj lepiej, bardziej spolegliwie) niż wcześniejszy wykonawca czyli Mostostal Warszawa?

- Misją naszej spółki jest realizacja powierzonych nam inwestycji. Podmioty, które w tym współuczestniczą traktujemy bez wyjątku po partnersku, choć oczywiście zaangażowanie w realizację wspólnego celu jakoś tam może się przekładać na wzajemne stosunki.

8. Czy to prawda, że od początku 2014 roku odsuwano firmę Ove Arup od odbiorów niektórych prac? Czy prawdą jest, ze w książce budowy znajdują się zapisy: "Firma Ove Arup nie bierze odpowiedzialności za prace zrealizowane przez Inter System w zakresie..."?

- W trakcie prowadzonych prac przedstawiciele firmy Ove Arup uznali, że nie wszystkie elementy procesu budowalnego objęte są umową i zobowiązaniami łączącymi Zamawiającego i firmę Ove Arup, stąd te wpisy.

9. Jak firma Wrocławskie Inwestycje komentuje informację ABW o sprawie zmiany (wbrew projektowi) kostki granitowej na placu przed budynkiem na kostkę betonową? Zdaniem ABW firma Inter System dostała pieniądze jak za kostkę granitową?

- Nie jest to „wbrew projektowi” i nie nastąpiła żadna zmiana ponieważ projekt zakładał możliwość użycia dwóch materiałów zamiennie, płyt granitowych i płyt z betonu wibroprasowanego. Wykonawcy zatwierdzono zgodnie z projektem płyty betonowe wibroprasowane. Końcowa zapłata będzie dokonana na podstawie zweryfikowanych kosztorysów.

10. Czy prawdą jest, że zlecono firmie Inter System wymianę wentylacji mimo, że robota ta była odebrana od poprzedniego wykonawcy i zapłacona mu?

- W toku kontraktu były dokonywane prace naprawcze po poprzednim Wykonawcy, w tym także na instalacji wentylacji. Każdorazowo w takim przypadku poprzedni Wykonawca był wzywany do napraw. Roszczenie o zapłatę w związku z tym jest kierowane właśnie do niego.

11. Czy prawdą jest, że wykonanie ww pracy oprotestowała firma Ove Arup? Czy prawdą jest, że wyłączono ww firmę z nadzoru nad tą częścią budowy?

- Firma Ove Arup nie oprotestowywała żadnych prac naprawczych, zresztą w przeważającej części przedmiotowe prace, które wymagały naprawy, zostały odebrane przez nadzór pełniony właśnie przez firmę Ove Arup.

12. Cytat: "Z pozyskanych informacji wynika, że Inter System zdemontował wcześniej zamontowane rury i zamontował je po modyfikacji. Co jest niezgodne z warunkami zlecenia."

Jak firma WI komentuje ten fragment doniesienia?

- Materiały po poprzednim Wykonawcy zostały zdeponowane na placach składowych celem zabezpieczenia dowodów w toczącym się postępowaniu sądowym.

13. Jak firma WI komentuje zarzuty łamania prawa poprzez "rozbijanie kwot przedmiarowych"? Chodzi o rozliczanie inwestycji w sposób inny niż wynikało ze Specyfikacji, Opisu Przedmiotu Zamówienia i zasadami rozliczania inwestycji finansowanych ze środków UE? Zdaniem ABW zgoda na "rozbijanie kwot" to łamanie zasad uczciwej konkurencji. Zdaniem ABW inni startujący w przetargu złożyli mniej korzystne oferty m.in. dlatego, że musieli wliczyć w swoje koszty np. kwoty kredytu na zakup materiałów i urządzeń. Czy firma WI obawia się, że możemy - tylko z tytułu tej nieprawidłowości - stracić 35,7 mln zł czyli 25 proc. kwoty dofinansowania z Unii Europejskiej?

- Tą m.in. kwestią zajmowała się Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, który postanowił odmówić wszczęcia śledztwa. ABW mogło złożyć skargę na to postanowienie i tego nie uczyniła. Z tego można wnioskować, że wszystkie prace na kontrakcie realizowane są w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Przypominamy tylko, bo to chyba najistotniejsze, że zdaniem Prokuratury bezprzedmiotowe jest śledztwo w sprawie straty, do której w ogóle nie doszło.

14. CYTAT: "Ponadto należy również wziąć pod uwagę okoliczności mogące mieć wpływ na motywacje przedstawicieli spółki Wrocławskie Inwestycje, w zakresie świadomej działalności niezgodnej z prawem, mogącej wyrządzić szkodę Inwestorowi. W tym też zakresie należałoby wskazać na podejrzenie uzyskania z opisanego procederu, przez przedstawiciel ww instytucji korzyści majątkowych lub osobistych przekazywanych przez przedstawicieli Inter System (art 228 i 229 kk). Za powyższą tezą przemawiają pozyskane przez Delegaturę ABW informacje na temat relacji i kontaktów pomiędzy Markiem Nowarą, Włodzimierzem Patalasem, Markiem R***. i innymi osobami będącymi funkcjonariuszami publicznymi a zaangażowanymi w przedmiotową inwestycję (prezydentem Rafałem Dutkiewiczem, wiceprezydentem Maciejem Blujem, czy też byłym Ministrem (...) Bogdanem Zdrojewskim). Jak ustalono osoby te utrzymują częsty kontakt telefoniczny i osobisty w tym poza godzinami oficjalnego funkcjonowania urzędów czy podmiotów gospodarczych, które reprezentują. Osoby te spotykają się osobiście w okolicznościach uzasadniających wątpliwości co do celu tych spotkań np. w miejscach gdzie dostęp osób trzecich - a tym samym ewentualność i możliwość ujawnienia tematów, które poruszane są podczas takich spotkań - jest mocno ograniczony. Zachowania i relacje są typowe dla hermetycznej grupy o wysokim stopniu zażyłości i zaufania i jakkolwiek nie wyczerpują znamiona czynów stypizowanych w jakichkolwiek przepisach karnych, to w świetle całokształtu okoliczności i nieprawidłowości, związanych z inwestycją, będącą przedmiotem niniejszego zawiadomienia, co najmniej uprawdopodabniają zaistnienie zdarzeń korupcyjnych (...)"

Zakładam, że wspomniany w ww cytacie "Marek" R***. to w istocie Paweł Rychel prezes spółki Wrocławskie Inwestycje. O jakich spotkaniach "w okolicznościach uzasadniających wątpliwości co do celu tych spotkań" myśleli funkcjonariusze ABW w odniesieniu do osoby Pana Prezesa Pawła Rychela?

- Tu musi wypowiedzieć się osobiście Paweł Rychel: - Nie wiem o co chodzi, nawet przy założeniu, że „Marek R***.” to „Paweł Rychel”. Złożyłbym oświadczenie, że zawsze postępuję zgodnie z prawem, ale w jakim celu, skoro nikt mnie nigdy nie przesłuchiwał i nigdy nie postawiono mi żadnych zarzutów.

15. Jakie działania podjęto po uzyskaniu - przez Was - wiedzy o materiałach ABW?

- Problematyczna jest sprawa „wiedzy o materiałach ABW”. Informację o ich istnieniu pozyskaliśmy z treści postanowienia prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa. Dopiero wtedy nasz pracownik mógł się z nimi zapoznać, bez możliwości kopiowania. Nie zostały wykazanie nieprawidłowości w procedurach związanych z realizacją kontraktów, więc nie ma podstaw do podjęcia działań.

A w sprawie pytania dodatkowego:

Wniosek nr 22 za okres 01.07.2013-30.09.2013 wysłany do Ministerstwa październik 2013

- wniosek obejmuje płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu

Wniosek nr 18 za okres 01.08.2012-30.09.2012 wysłany do Ministerstwa październik 2012

- wniosek obejmuje płatności za roboty budowlane wykonywane przez Mostostal Warszawa oraz wydatki związane z promocją unijną, Konsultantem akustycznym, Projektantem i Inżynierem Kontraktu.

Wniosek nr 17 za okres 01.05.2012-31.07.2012 wysłany do Ministerstwa sierpień 2012

- wniosek obejmuje płatności za roboty budowlane wykonywane przez Mostostal Warszawa oraz wydatki związane z promocją unijną, Konsultantem akustycznym, Projektantem i Inżynierem Kontraktu.

Wniosek nr 12 za okres 01.02.2011-30.04.2011 wysłany do Ministerstwa maj 2011

- wniosek obejmuje płatności za roboty budowlane wykonywane przez Mostostal Warszawa oraz wydatki związane z Konsultantem akustycznym, Projektantem i Inżynierem Kontraktu.

Wniosek nr 11 za okres 01.11.2010-31.01.2011 wysłany do Ministerstwa luty 2011

- wniosek obejmuje płatności za roboty budowlane wykonywane przez Mostostal Warszawa oraz wydatki związane z Konsultantem akustycznym, Projektantem i Inżynierem Kontraktu.Kolejne pytanie było prośbą, dotyczącą pytania nr 12, o okazanie materiałów wymontowanych z budowy i opisujących je dokumentów – prośba została spełniona 21 kwietnia 2015r.

To spotkanie zaowocowało pytaniami, na które udzieliliśmy odpowiedzi 23 kwietnia 2015r.:


1. Czy sięgnięto po Mostostal zamiast zlecać dodatkowe roboty Inter Systemowi?

- Oczywiście. Mostostal był każdorazowo wzywany do usunięcia wad, zanim ich usunięcie zostało zastępczo zlecone.

2. Czy to prawda, że utrudniano MW dostęp do placu budowy żeby wykonali prace gwarancyjne?

- Nieprawda. Przedstawiciele Mostostalu dokonywali wizji na obiekcie prawie na każde zgłoszenie, ale podjęli się tylko nielicznych napraw.

3. Czy to prawda, że MW - gdy już pojawił się na placu budowy - widział, że przedmiot domniemanej gwarancji już jest zrobiony albo coś zdemontowane?

- Tylko w przypadkach jeśli na same oględziny zgłoszonych wad przychodzili po terminie, albo w ostatnim dniu wyznaczonym na usunięcie wad, kiedy wiadomo było, że tego terminu nie dochowają, a harmonogram robót wymagał pilnego usunięcia wady, aby nie opóźniać robót wykończeniowych. Część demontaży była uczyniona w celu odkrycia ukrytej wady.

4. Czy uzasadniona byłaby teza, że w ten sposób szukano fikcyjnego uzasadnienia dla konieczności zlecenia prac Inter Systemowi?

- Nie. Mostostal otrzymał zgłoszenie bardzo licznych uwag do swoich robót już w Raporcie Inżyniera wydanym 26.04.2013r., ale wówczas nie zareagował. Późniejsze zgłoszenia były w dużej części powieleniem lub uszczegółowieniem wad już wcześniej zgłaszanych. Każde wezwanie było poparte zdjęciami oraz stanowiskiem inżynierów budowy i inspektorów nadzoru.


2013
lipiec15

Podpisanie umowy z nowym Wykonawcą Narodowego Forum Muzyki

Budowę Narodowego Forum Muzyki będzie kontynuowało konsorcjum PB Inter-System i Elektromontaż Rzeszów. Kontrakt podpisali w imieniu Miasta prezes Wrocławskich Inwestycji Paweł Rychel i reprezentująca konsorcjum prezes Inter-Systemu Małgorzata Nowara. Warta 243 mln zł brutto inwestycja przewidziana jest na 20 miesięcy, jednak jej celem jest uporanie się z zasadniczymi robotami do końca 2014r.


2013
maj15

Oświadczenie dotyczące budowy Narodowego Forum Muzyki

W nawiązaniu do dużego zainteresowania mediów dotyczącego stanu Narodowego Forum Muzyki nie można pominąć kilku faktów, które na przedstawiony w ostatnim czasie obraz rzucają więcej światła.

W związku z publikacjami dotyczącymi przetargu na „Ekspertyzę przesiąków płyt fundamentowych i ścian szczelinowych ze wskazaniem niezbędnych prac naprawczych celem skutecznego uszczelnienia w ramach budowy Narodowego Forum Muzyki wraz parkingiem podziemnym we Wrocławiu” jakie ukazały się w dniu 14 maja 2013 roku informujemy, że:

- przesiąki o których mowa nie są zjawiskiem nowym, nie „pojawiły się nagle”, tylko ujawniły się jeszcze podczas obecności Mostostalu Warszawa na placu budowy, a co najważniejsze były prezentowane przedstawicielom, chyba wszystkich, wrocławskich redakcji co najmniej kilkukrotnie podczas wizyt na budowie do jakich dochodziło po rozwiązaniu umowy z Mostostalem (październik 2012);

- do wykonania ekspertyzy zmusza Wrocławskie Inwestycje porzucenie zadania przez Mostostal Warszawa, które spowodowało to, że naprawa spadnie na nowego Wykonawcę, a więc przed podpisaniem umowy z nim chcemy poznać obiektywne przyczyny zjawiska i na podstawie jego oceny wskazać temu wykonawcy najbardziej optymalną i skuteczną metodę naprawczą wraz z rozeznaniem jej kosztów;

- najważniejsze – problem bez względu na swoją skalę z racji tego, że może być uważany za wadę w robotach, wymaga osobnego udokumentowania.

Przesiąk na ścianie szczelinowej - są dwa
Przesiąk na płycie fundamentowej - jest ich co najmniej kilkanaście


Co to jest przesiąkliwość materiałów budowlanych

2013
maj10

Ogłoszenie przetargu na:

„Ekspertyza przesiąków płyt fundamentowych i ścian szczelinowych ze wskazaniem niezbędnych prac naprawczych celem skutecznego uszczelnienia w ramach budowy Narodowego Forum Muzyki wraz z parkingiem podziemnym we Wrocławiu”


2013
luty08

Ogłoszenie przetargu na:

Dokończenie budowy Narodowego Forum Muzyki i Parkingu Podziemnego


Nazwa zadania inwestycyjnego:

„Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu”

Tryb:

projekt - realizacja

Realizacja (roboty budowlane):

ogłoszenie przetargu: IV kw. 2008

rozpoczęcie realizacji: I kw. 2010

koniec realizacji robót budowlanych: IV kw. 2014

Wartość brutto ogółem:

386 701 600,00 zł

Loga PR, Urzędu Miejskiego Wrocławia, UE


Projekt pn. „Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, działanie 11.2. „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.