Aktualności

2015
listopad27

Starogoblowa-Popowicka po dwóch jezdniach

W związku dobiegającą końca przebudową jezdni pod wiaduktem kolejowym na ul. Starogroblowej w nocy z soboty na niedzielę 28/29 listopada 2015r. planowane jest wdrożenie docelowej organizacji ruchu, co oznacza udostępnienie obu jezdni. Termin ukończenia całego zadania – grudzień 2015r.

2012
lipiec24

Umowa na przebudowę ulicy Starogroblowej we Wrocławiu

Zadanie Przebudowa układu drogowego oraz infrastruktury podziemnej i naziemnej w rejonie wiaduktu kolejowego przy ul. Starogroblowej we Wrocławiu polega na przystosowaniu, pod przyszłe połączenie tramwajowe, infrastruktury podziemnej i drogowej w trakcie prowadzonej w najbliższym okresie inwestycji kolejowej w ramach, której zostanie poszerzony wiadukt nad ulicą Starogroblową. Kontrakt wart 4 796 645,91 zł realizuje Przedsiębiorstwo Drogowe Drobud.

Wykonawca musi w ramach kontraktu przygotować także dokumentację projektową. Podstawowym założeniem inwestycji jest dostosowanie do nowej konstrukcji sieci wodno-kanalizacyjnych (łączny koszt części zleconej przez MPWiK - 2.844.928,50 zł) i innej infrastruktury podziemnej. Dlatego zakres podstawowy tego zadania obejmuje wymienione elementy i remont jednej jezdni pod wiaduktem. Jednak, co jest ujęte w dokumentacji przetargowej jako tzw. zadanie uzupełniające, dążymy do przebudowy ulicy Starogroblowej na odcinku 250 m – mają tu powstać dwie jezdnie chodniki i ścieżki rowerowe, a pod przyszłą linię tramwajową pozostawione będzie miejsce.

1. Zakres zadania podstawowego inwestycji
2. Zakres zadania uzupełniającego inwestycji
3. Wizualizacje układu docelowego
4. Na razie pod tramwaj będzie przygotowane miejsce

Nazwa zadania inwestycyjnego:

„Przebudowa układu drogowego oraz infrastruktury podziemnej i naziemnej w rejonie wiaduktu kolejowego przy ul. Starogroblowej we Wrocławiu”

Tryb:

Zaprojektuj i wybuduj

Realizacja (projektu, robót budowlanych):

rozpoczęcie realizacji: III kw.2012

czas na realizację [miesięcy]: w nawiązaniu do inwestycji kolejowej

szacunkowy koniec realizacji robót budowlanych: IV kw. 2013

Wartość brutto ogółem:

4 796 645,91 zł


Podane terminy i kwoty, w niektórych przypadkach mogą być korygowane.