Aktualności

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Budowa ul. Racławickiej we Wrocławiu – etap I (kanał deszczowy) i etap II

Tryb:

projekt - realizacja

Realizacja:

ogłoszenie przetargu: III kw. 2013

otwarcie ofert: IV kw. 2013

rozpoczęcie realizacji: IV kw. 2013

koniec realizacji: IV kw. 2015

Wartość brutto ogółem:

16 761 210,00 zł brutto

W tym:

Zakres Gminy Wrocław

14 485 710,00 zł

Zakres MPWiK

129 150,00 zł

Zakres MCA sp. z o.o. sk

2 146 350,00 zł

Propozycja dofinansowania ze środków zewnętrznych:


Podane terminy i kwoty, w niektórych przypadkach mogą być korygowane.