Aktualności

2015
wrzesień23

Udostępnienie do ruchu ulicy Nowowiejskiej

Od niedzieli 27 września 2015 roku planowane jest przywrócenie ruchu na zamkniętym odcinku ulicy Nowowiejskiej, między ulicami Prusa i Piastowską. Od poniedziałku 28 września 2015 roku planowana jest zmiana trasy linii tramwajowych 0L, 0P i 1 oraz autobusów linii 240, 250 i 700. Jak informuje Wydział Transportu UM tramwaje linii 0L, 0P i 1 oraz kursy nocne linii 240 i 250 powrócą na swoje stałe trasy przejazdu, a kursy linii okresowej 700 zostaną zlikwidowane.
Prosimy o zwrócenie uwagi na oznakowanie.

2014
grudzień16

Nowowiejska - dostępny odcinek między Wyszyńskiego i Prusa

W dniu 18 grudnia 2014 roku planowane jest dopuszczenie do ruchu remontowanego odcinka ulicy Nowowiejskiej między ulicami Wyszyńskiego i Prusa. Przejazd przez skrzyżowanie z ul. Prusa pozostaje zamknięty w związku z realizacją robót na kolejnym odcinku ul. Nowowiejskiej, w kierunku ul. Piastowskiej.

2014
grudzień03

Nowowiejska zamknięta od Prusa do Piastowskiej

W nocy 5/6 grudnia 2014 roku planowane jest wyłączenie z ruchu kolejnego odcinka ulicy Nowowiejskiej między ulicami Prusa i Piastowskiej, łącznie ze skrzyżowaniami. Objazd od strony placu Grunwaldzkiego możliwy jest ulicami Sienkiewicza, Wyszyńskiego, Prusa i Żeromskiego do Nowowiejskiej. W przeciwnym kierunku można będzie jechać od Nowowiejskiej ulicą Wyszyńskiego do Prusa bądź do Sienkiewicza, w zależności od celu podróży. Obsługa posesji przy ul Nowowiejskiej zorganizowana ma być od strony ul. Piastowskiej.
Przepraszamy za utrudnienia.

2014
sierpień27

Wyszyńskiego przejezdna w obie strony, zwężenie przy Nowowiejskiej

Od 30 sierpnia 2014 r. roku planowane jest udostępnienie do ruchu w obu kierunkach jezdni remontowanego odcinka ulicy Wyszyńskiego, między ulicami Nowowiejską i Mosbacha. Uwaga, przejazd w kierunku mostów Warszawskich przez skrzyżowanie z ul. Nowowiejską możliwy będzie tylko jednym pasem ruchu – udostępnienie tego elementu infrastruktury planowane jest we wrześniu. Przywrócenie ruchu na ul. Wyszyńskiego oznacza likwidacje objazdu tej ulicy. Jednocześnie informujemy, że wdrożenie planowanych zmian nie jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji. Na ul. Wyszyńskiego będą kontynuowane roboty na chodnikach – przewidywany termin zakończenia to październik 2014 r. Przebudowa ul. Nowowiejskiej jest zaplanowana do połowy 2015 r. Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie. Przepraszamy za utrudnienia.

2014
czerwiec30

Zmiany w objeździe prac na ulicach Nowowiejskiej i Wyszyńskiego

W związku z planowanym na 2 sierpnia 2014r. przełożeniem ruchu na drugą stronę remontowanej jezdni ulicy Wyszyńskiego wdrożone zostaną modyfikacje w organizacji ruchu zastępczego wprowadzonej dla realizacji zadań: Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Wyszyńskiego do ul. Piastowskiej oraz Poprawa nawierzchni na ul. Wyszyńskiego od ul. Nowowiejskiej do ul. A. Mosbacha.

Na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Nowowiejskiej ruch możliwy będzie w obu kierunkach wyłącznie w osi ulicy Wyszyńskiego, istniejąca możliwość przejazdu Nowowiejską od Żeromskiego do Wyszyńskiego zostaje zamknięta. Ulica Wyszyńskiego będzie dwukierunkowa na odcinku między Nowowiejską i Orzeszkowej. Pociąga to za sobą zmiany na trasach objazdu.

Nowy objazd ulicy Wyszyńskiego od mostów Warszawskich wytyczony zostaje ulicami Jedności Narodowej, Żeromskiego i Orzeszkowej do Wyszyńskiego. W przeciwnym kierunku, od centrum, przejazd bez zmian ulicą Wyszyńskiego. Uwaga, autobusy będą jeździły od mostów Warszawskich ulicami Jedności Narodowej, Żeromskiego i Prusa do Wyszyńskiego.

Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie. Przepraszamy za utrudnienia.

2014
czerwiec24

Zmiany spowodowane pracami na ulicach Nowowiejskiej i Wyszyńskiego

W związku z rozpoczęciem realizacji dwóch inwestycji: Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Wyszyńskiego do ul. Piastowskiej oraz Poprawa nawierzchni na ul. Wyszyńskiego od ul. Nowowiejskiej do ul. A. Mosbacha w dniu 28 czerwca 2014r. planowane jest wdrożenie organizacji ruchu zastępczego na potrzeby tych projektów. Ulica Nowowiejska zostanie zamknięta na odcinku od Wyszyńskiego do ul. Prusa, łącznie z częścią skrzyżowania ulic Wyszyńskiego i Nowowiejskiej, natomiast ulica Wyszyńskiego zostanie zwężona o połowę.

Ulica Nowowiejska zostanie zamknięta na odcinku od Wyszyńskiego do ul. Prusa, łącznie z częścią skrzyżowania ulic Wyszyńskiego i Nowowiejskiej – na skrzyżowaniu pozostać ma możliwość przejazdu ulicą Wyszyńskiego od centrum oraz wyjazdu z Nowowiejskiej od Żeromskiego w prawo na Wyszyńskiego.
Objazd zamkniętego odcinaka ulicy Nowowiejskiej:
- w kierunku ul. Jedności Narodowej przez ulice Prusa, Żeromskiego do Nowowiejskiej;
- w kierunku Piastowskiej przez Wyszyńskiego i Prusa.
Uwaga, w strefie ruchu uspokojonego na kierunku do ul. Jedności Narodowej pozostają skrzyżowania równorzędne, natomiast na trasie przejazdu miejscowo ograniczona zostanie możliwość parkowania.

Ulica Wyszyńskiego zostanie zamknięta połówkowo na odcinku od Nowowiejskiej do A. Mosbacha. Ruch jednokierunkowy będzie obowiązywał w kierunku mostów Warszawskich. W przeciwnym kierunku zostanie wyznaczony objazd ulicami Jedności Narodowej, Żeromskiego i Nowowiejską. Uwaga, w tym przypadku pierwszeństwo będzie obowiązywało na trasie objazdu i także należy liczyć się z ograniczeniem parkowania.

Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie. Przepraszamy za utrudnienia.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Prusa do Piastowskiej oraz remont od ul. Wyszyńskiego do ul. Prusa

Tryb:

zaprojektuj i wybuduj

Realizacja:

ogłoszenie przetargu: IV kw. 2013

otwarcie ofert: I kw. 2014

rozpoczęcie projektowania: I kw. 2014

rozpoczęcie realizacji: III kw. 2014

koniec realizcji: III kw. 2015

Wartość brutto ogółem:

21 942 602,00 zł

Propozycja dofinansowania ze środków zewnętrznych:

Zamawiający będzie ubiegać się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Podane terminy i kwoty, w niektórych przypadkach mogą być korygowane.