Aktualności

2015
wrzesień04

Ulica Marszowicka przejezdna do Głównej

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu robót sieciowych i drogowych na ulicy Marszowickiej w nocy 4/5 września 2015 roku planowane jest wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego, dzięki której możliwe będzie udostępnienie do ruchu połączenia ulic Marszowickiej i Głównej. Na swoją stałą trasę wraca autobus 123.
Przypominamy, że rozbudowa infrastruktury na ulicy Marszowickiej jest kontynuowana, prosimy zwracać uwagę na oznakowanie. Przepraszamy za utrudnienia.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Budowa infrastruktury drogowej wzdłuż ulicy Marszowickiej we Wrocławiu

Tryb:

zaprojektuj i wybuduj

Prace przygotowawcze (koncepcja, PFU):

rozpoczęcie realizacji: I kw. 2014 (na podstawie dokumentacji przejętej od ZDiUM)

czas na realizację [miesięcy]: 3

Realizacja (projekt budowlany i wykonawczy, roboty budowlane):

ogłoszenie przetargu: II kw. 201$

otwarcie ofert: III kw. 2014

rozpoczęcie projektowania: IV kw. 2014

rozpoczęcie realizacji: IV kw. 2014

koniec realizacji robót budowlanych: I kw. 2016

Wartość brutto ogółem zgodnie z WPI [tysięcy PLN]:

7 215,0

Propozycja dofinansowania ze środków zewnętrznych:

środki własne miasta i MPWiK Wrocław


Podane terminy i kwoty, w niektórych przypadkach mogą być korygowane.